انکار مکتب اقتصادی جفا به اسلام است/ عده‌ای به اسم طرفداری از اقتصاد اسلامی جلوی رشد آن را‌‌ می‌گیرند

استاد حوزه علمیه قم گفت: عده‌ای به اسم طرفداری از اقتصاد اسلامی، جلوی رشد آن و طرح اندیشه‌‌های صحیح در زمینه اقتصاد اسلامی را‌‌ می‌گیرند. به گزارش شبکه اجتهاد، استاد مهدی ‌‌هادوی تهرانی در درس خارج فقه خود با اشاره به طرح برخی مباحث در مورد اقتصاد اسلامی در روزهای اخیر در فضای رسانه‌ای، گفت: … ادامه خواندن انکار مکتب اقتصادی جفا به اسلام است/ عده‌ای به اسم طرفداری از اقتصاد اسلامی جلوی رشد آن را‌‌ می‌گیرند