قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / بایگانی برچسب: آموزه‌ها فقه مدنی – شماره 11

بایگانی برچسب: آموزه‌ها فقه مدنی – شماره 11

بررسی تطبیقی حکم خرید و فروش پول اعتباری در نزد فریقین

بررسی تطبیقی حکم خرید و فروش پول اعتباری در نزد فریقین

پول‌های اعتباری می‌توانند موضوع انواع احکام فقهی قرار گیرند؛ اما در این نگاشته مشروع بودن یا مشروع نبودن خرید و فروش آنها در صورت‌های مختلفِ نقد و نسیه و جاری بودن یا نبودن ربای معاملی در این خرید و فروش از منظر فریقین، به شیوه تطبیقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. شبکه اجتهاد: ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﯿﻬﺎن ﮐﻪ رﺑﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﯽ را ﻓﻘﻂ در ﻣﮑﯿﻞ و ﻣﻮزون ﺟﺎری ﻣﯽدانند ﻧﻪ در ﺷﻤﺮدﻧﯽﻫﺎ، ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺳﮑﻨﺎس ﮐﻪ از اﺷﯿﺎی ﻣﮑﯿﻞ و ﻣﻮزون نمی‌باشد، ﺟﺎیز اﺳﺖ. ﺣﺎل اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، ﻏﺮض ﻓﺮار از رﺑﺎی ﻗﺮﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در نظر برخی …

توضیحات بیشتر »

معرفی مقاله: تحلیل وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه

معرفی مقاله‌ای از سیدمصطفی محقق داماد، سیدمحمدمهدی قبولی درافشان و علی ساعت‌چی که با موضوع حق شفعه در شماره یازدهم مجله آموزه‌های فقه مدنی به چاپ رسیده است.

توضیحات بیشتر »
Real Time Web Analytics