خانه / بایگانی برچسب: محمدرضا روزبهان

بایگانی برچسب: محمدرضا روزبهان

مبانی فقهی و حقوقی فیلترینگ در رسانه‌های مجازی

تحلیل و بررسی فقهی اجرای فیلترینگ در فضای مجازی

فقهای متقدّم تنها راه اتلاف کتب ضلال را پاره ‌کردن،‌ سوزاندن و مواردی از این قبیل می‌دانستند امّا در عصر حاضر با توجّه به پیشرفت علم و تکنولوژی و تنوّع رسانه‌ها باید شیوه‌های کارآمدِ اتلاف، مدّنظر قرار بگیرد چرا که به حکم عقل باید تدابیری برای قطع ریشه‌ی این ضلال و گمراهی بیابیم.‌

توضیحات بیشتر »
Real Time Web Analytics Google Analytics Alternative