خانه / بایگانی برچسب: محمدرضا روزبهان

بایگانی برچسب: محمدرضا روزبهان

مبانی فقهی و حقوقی فیلترینگ در رسانه‌های مجازی

مبانی فقهی و حقوقی فیلترینگ در رسانه‌های مجازی

فقهای متقدّم تنها راه اتلاف کتب ضلال را پاره ‌کردن،‌ سوزاندن و مواردی از این قبیل می‌دانستند امّا در عصر حاضر با توجّه به پیشرفت علم و تکنولوژی و تنوّع رسانه‌ها باید شیوه‌های کارآمدِ اتلاف، مدّنظر قرار بگیرد چرا که به حکم عقل باید تدابیری برای قطع ریشه‌ی این ضلال و گمراهی بیابیم.‌ به گزارش خبرنگار اجتهاد، محمدرضا روزبهانی در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود به موضوع «مبانی فقهی و حقوقی فیلترینگ (محدودیت) در رسانه‌های مجازی از دیدگاه مذاهب خمسه» پرداخته است. او در این رساله ‌آورده است: در میان رسانه‌های مجازی، اینترنت نه تنها منجر به گسترش برخی جرایم شده …

توضیحات بیشتر »
Real Time Web Analytics Google Analytics Alternative