قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / انتشار دومین شماره دوفصلنامه «نظام ولائی» + دانلود
انتشار دومین شماره دوفصلنامه «نظام ولائی» + دانلود

تازه‌های نشر؛

انتشار دومین شماره دوفصلنامه «نظام ولائی» + دانلود

«بررسی منهج فقه حکومتی رهبر معظم انقلاب؛ با تاکید بر آراء و رویه فقهی دوران تصدی مقام زعامت و رهبری»، ««فقه نظامات» (پاسخ به اشکالات آیت‌‏الله فاضل لنکرانی)» و «نقش جامعه مدرسین در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی (با تأکید بر کارویژه فقه حکومتی)» از جمله مقالات این شماره می‌باشد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، دومین شماره دوفصلنامه الکترونیکی «نظام ولائی»، با هدف تولید و ترویج اندیشه و علم در حوزه فقه سیاسی، نظام سیاسی و حکومت اسلامی (ولایت فقیه)، به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی عباسعلی مشکانی سبزواری و سردبیری سید احسان رفیعی علوی در ۱۴۵ صفحه منتشر شد.

«مدیریت فقهی»، «مدیریت امام خامنه‌‏ای(حفظه‌‏الله) (محور دوم: مدیریت منابع انسانی)»، «بررسی منهج فقه حکومتی رهبر معظم انقلاب؛ با تاکید بر آراء و رویه فقهی دوران تصدی مقام زعامت و رهبری»، ««فقه نظامات» (پاسخ به اشکالات آیت‏‌الله فاضل لنکرانی)»، «توحید الهی؛ سنگ‏ بنای سیاست اسلامی»، «نقش جامعه مدرسین در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی (با تأکید بر کارویژه فقه حکومتی)»، عناوین مقالات شماره دوفصلنامه الکترونیکی «نظام ولائی» است که در ادامه نیم‌نگاهی خواهیم داشت به محتوای مقالات و نیز خوانندگان با استفاده از لینک پایانی، می‌توانند متن کامل مقاله را دانلود نمایند.

مدیریت فقهی

نویسنده: احمد رهدار، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

بی‌شک، ورود گسترده و فراگیر غرب در ایران، باعث تشکیک و تردید در برخی از مبانی، اصول، روش‌ها و غایات موجود در فرهنگ اسلامی ـ ایرانی شده است. یکی از این تردیدها ناظر به «مدیریت فقهی» جامعه است؛ الگویی که پیش از انقلاب اسلامی الگوی مطلوب و آرمانی ما محسوب می‌شد. تردید در الگوی مدیریت فقهی بیش‌تر از جانب روشن‌فکران غرب‌گرا و احیاناً غرب‌زده مطرح شده است. الگوی مدیریتی جای‌گزین روشن‌فکران در برابر الگوی مدیریتی فقهی، الگوی «مدیریت علمی ـ عرفی» است. در خصوص این تردید و تشکیک، توجه به نکات ذیل حایز اهمیت است. دانلود مقاله

مدیریت امام خامنه‌‏ای(حفظه‏‌الله) (محور دوم: مدیریت منابع انسانی)

نویسنده: سید صمصام الدین قوامی، مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و رئیس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی

یکی از راه‌‏های بررسی و تبیین مدیریت اسلامی و ارائه الگوی تراز مدیریت اسلامی، کاوش در سیره مدیریتی رهبران دینی جامعه و حکومت اسلامی است. سلسله «مقالات مدیریت امام خامنه‌‏ای» در صدد است با کاوش در سیره مدیریتی امام خامنه‌‏ای، اصول و مبانی رهبری در سیره مدیریتی ایشان را رصد و تبیین نماید.

تبیین نظریه و الگوی مدیریت اسلامی، بایستی مبتنی بر محورهای چهارگانه مدیریت از قرار ذیل باشد: ۱) وظائف مبنایی مدیر(محور نظم)، ۲) مدیریت منابع انسانی (محور رشد)، ۳) مدیریت رفتار سازمانی (محور انگیزش)، ۴) مدیریت فرهنگ سازمانی(محور معنویت).

در شماره پیشین این سلسله مقالات، محور اول (وظائف مبنائی مدیر) مورد بحث قرار گرفت. مقاله حاضر نیز در ادامه محور دوم، مدیریت منابع انسانی (محور رشد) را مورد اهتمام خود قرار داده است و این محور را به صورت تطبیقی در سیره مدیریتی امام خامنه‌‏ای مورد کاوش قرار داده است. محورهای بعدی در پژوهش‏‌های پسینی و در شماره‏‌های بعدی این مجله ارائه خواهد شد.

ذیل محور دوم، چهار امر مهم مورد بحث قرار گرفته است: نظام گزینش، نظام شایستگی، نظام توان‏مندسازی و در نهایت نظام جبران. در ذیل هر کدام از امور چهارگانه نیز پس از بررسی و تبیین‌‏های لازم، اصول گزینشی،  اصول نظام شایستگی، اصول نظام توان‏مندسازی و اصول نظام جبران در بیان و بنان مدیریتی امام خامنه‌‏ای مورد تحلیل قرار گرفته است. دانلود مقاله

بررسی منهج فقه حکومتی رهبر معظم انقلاب؛ با تاکید بر آراء و رویه فقهی دوران تصدی مقام زعامت و رهبری

نویسندگان: سید احسان رفیعی علوی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و مصطفی عزیزی علویجه، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

اهمیت فقه حکومتی و ضروری بودن مطالعه روشی آن، این تحقیق را برآن داشته است تا با تمرکز بر فقه دومین فقیه متصدی مقام ولایت مطلقه فقیه، رویکرد اصولی این محقق را با نگاهی پسینی ترسیم نماید.

نویسندگان کوشیده‌‏اند تا با مطالعه نسبت فقه حکومتی با مبانی کلامی و معرفتی، اهداف، ادله و منابع و نحوه استفاده از منابع، به کشف منهج فقیه مورد پژوهش اقدام نمایند.

تاکید بر قرآن به عنوان منبع محوری، تاکید بر امور بدیهی و ضروری، فهم عرفی در روش و نظام سازی فطرت بنیان و امکان مقارنه تطبیقی را می‏‌توان از خصوصیات این منهج دانست. دانلود مقاله

«فقه نظامات» (پاسخ به اشکالات آیت‏‌الله فاضل لنکرانی)

نویسنده: یحیی عبداللهی، مدرس دانشگاه باقرالعلوم(ع)

«فقه نظامات»، یکی از رویکردهای مطرح پیرامون فقه حکومتی است. مباحثات و مناظرات مختلفی پیرامون ماهیت و امکان فقه نظامات صورت گرفته است. از جمله نقدهای در این زمینه، نقد و نکاتی است که آیت‌الله محمدواد فاضل لنکرانی ارائه نموده‌‏اند. مقاله حاضر در صدد بررسی نقدهای استاد فاضل لنکرانی نسبت به «فقه نظامات» است که با محوریت مقاله «فقه حکومتی از منظر شهید صدر(ره) با مروری بر ویژگی‌های «فقه نظامات» صورت پذیرفته است. این نوشتار در سه بخش: ۱. مبادی و مقدمات ۲. مبانی فقه نظام ۳. برخی موضوعات فرعی، تنظیم شده است. دانلود مقاله

توحید الهی؛ سنگ‏‌بنای سیاست اسلامی

نویسنده: عبدالله مجدمی، مدرس و پژوهشگر حوزوی

تصویر ارتباط تنگاتنگ میان دو مقوله «توحید الهی» (عرفان اسلامی) و «سیاست» بسیار مشکل است. از همین ‏رو افراد بسیاری قولاً یا عملاً به لزوم تفکیک این دو از یکدیگر قائل می‌‏باشند. در نگاه بدوی یک انسان، «توحید» و «عرفان» به اقتضای ذاتش طالب «آرامش» و «سکون» و «سیاست» به اقتضای طبعش خواستار «جوشش» و «جنبش» و همین مساله است که جمع این دو مقوله را در بادی نظر و یا عرصه عمل با مشکل روبرو می‌‏کند. این مقاله به دنبال بیان این مطلب است که اساساً از منظر آیات و روایات و نیز سیره عملی بزرگان دین «توحید الهی» و «عرفان اسلامی» نه تنها منافاتی با مقوله «سیاست» ندارد بلکه اساسا باطن و حقیقت آن است. این مساله علاوه بر اینکه مقتضای جامعیت و اکملیت دین اسلام است، به روشنی در میان سخنان بسیاری از متفکران مسلمان نیز منعکس گشته و زیربنای بسیاری از مباحث آنان نیز به شمار می‏‌رود. دانلود مقاله

نقش جامعه مدرسین در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی (با تأکید بر کارویژه فقه حکومتی)

نویسنده: عباسعلی مشکانی سبزواری، مدرس فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

جامعه مدرسین تشکلی برخاسته از حوزه و روحانیت با صبغه کاربری سیاسی- اجتماعی است که در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی نقشی تاثیرگذار و خدماتی چشم‏گیر نسبت به انقلاب داشته است. مقاله حاضر عهده‌‏دار تبیین کارکردها، کارویژه‏ها و نقش‏های جامعه مدرسین در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی است. در این بین به جهت اهمیت مرحله توسعه انقلاب اسلامی از کشور و دولت اسلامی به تمدن اسلامی، جامعه مدرسین کارویژه‏‌های مهمتری را برعهده دارد. یکی از مهمترین کارویژه‌‏های جامعه در این مرحله، مهیا کردن شرایط برای تولید و اشاعه فقه حکومتی به عنوان نرم‌‏افزار توسعه انقلاب اسلامی می‌‏باشد. دانلود مقاله

علاقمندان جهت انتشار مقالات و یادداشت‌های سیاسی-فقهی خود، می‌توانند مطالب خود را از طریق صفحه دوفصلنامه در ایتا @andishetamadoni ارسال فرمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics