قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / «بررسی فقهی عقد بیمه» کتاب شد
بیمه‌ی عمر در میزان فقاهت/ محمدحسین کمالی

منشر شد

«بررسی فقهی عقد بیمه» کتاب شد

کتاب «بررسی فقهی عقد بیمه» در چهاربخش «کلیات»، «صحت عقد بیمه بر اساس ادله‌ی عام»، «عقد بیمه با عقود معین» و «موانع صـــحت عقد»، نوشته‌ی ناصر نیکخو امیری از سوی انتشارات سمت منتشر شد.

به گزارش شبکه اجتهاد، یکی از برجسته‌ترین شاخه‌های فقه اســلامی، نظام معاملاتی آن اســت که بر پایه اصـــولی چون آزادی اراده، وفای به عهد و انصاف و عدالت و در پرتو قواعدی منســـجم و احکامی متنوع، نیازهای اجتماعی و معاملاتی را ســـامان داده و گواه آن تدوین هزاران نوشـــتار علمی در طول ســـالیان متمادی در تدوین مقررات و احکام پیمان‌ها و قراردادهاست، به گونه‌ای که فقیهان ژرف اندیش در لابه لای مباحث ضمن بازگویی ارکان، شــرایط و آثار عقود نامیافته (معین)، احکام و مســائل قراردادهایی نوپیدا ( نامعین) را نیز بررسی نموده‌اند.

نویســنده در این کتاب تلاش کرده اســت با فقه پژوهی دقیق، ضــمن تبیین مفهوم بیمه و اقسامش و ارائه اصول بنیادی حاکم بر آن، به مشروعیت و ماهیت عقد بیمه بپردازد و چالش‌های پیرامون آن را پاســخ دهد. از جمله ویژگی‌های این کتاب می‌توان به مواردی چون؛ بررســی تفصــیلی و عمیق موضـــوع، تبویب و تدوین مناســـب و اســـتقصـــای محو رهای مهم بحث و همچنین بهره‌گیری عالمانه از منابع معتبر و متنوع فقهی اشاره کرد.

IMG22043595کتاب حاضر مشتمل بر چهاربخش است. بخش نخست تحت عنوان «کلیات» از سه فصل تشکیل شده است که عناوین آن عبارتنداز؛ «مفهوم بیمه و تاریخچه پیدایش آن»، «اقسام بیمه» و «اصول بنیادی بیمه».

دومین بخش کتاب با عنوان «صحت عقد بیمه بر اساس ادله‌ی عام» مشتمل بر پنج فصل است که عناوین آن عبارتنداز «عمومات ادله وفای به عقد»، «عمومات تجاره عن تراض»، «حدیث المؤمنون عند شروطهم»، «عمومات نفوذ صلح»، «سیره عقلا».

در بخش سـوم کتاب حاضـر نیز، «عقد بیمه را با عقود معین» (جعاله، هبه، ضـمان مصطلح و اجاره) تطبیق شده و در بخش چهارم، «موانع صـــحت عقد»، مثل ربا، غرر، قمار و رهان و تعلیق، بررسـی شده است.

کتاب حاضر را انتشارات سمت در ۲۱۶ صفحه و با قیمت هفت هزار و پانصد تومان چاپ و روانه‌ی بازار کتاب کرده است./ شبستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics