قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / حکم به تحریم ماهواره با موضوع‌شناسی دقیق همراه نبود/ موضوع‌شناسی اگرچه شآن فقیه نیست اما در فتوا تأثیر دارد
حکم به تحریم ماهواره با موضوع‌شناسی دقیق همراه نبود/ موضوع‌شناسی اگرچه شآن فقیه نیست اما در فتوا تأثیر دارد

استاد نجفی اصفهانی:

حکم به تحریم ماهواره با موضوع‌شناسی دقیق همراه نبود/ موضوع‌شناسی اگرچه شآن فقیه نیست اما در فتوا تأثیر دارد

کار فقیه شناخت موضوعات نیست بلکه وظیفه فقیه استخراج حکم است. موضوع شناسی و تبیین موضوع تخصص‌ها‌‌ی متعدد است. لامحال فقیه نمی‌تواند همه این تخصص‌ها‌‌ را به دست بیاورد. فقیه لازم نیست که در باب ناباروری متخصص باشد. لازم نیست که در موضوع تبادل ارز دیجیتال متخصص باشد. ولکن وقتی می‌خواهد فتوا بدهد باید بداند ارز دیجیتال چیست و موضوعش کدام است تا بتواند حکم را از ادله استخراج کند.

به گزارش شبکه اجتهاد، دنیای صنعتی و پیشرفتهای ارتباطی موضوعات جدیدی را پیش رو فقهاء قرار داده که تا چند سال قبل خبری از آنها نبود. این موضوعات جدید نیز به سرعت در حال تغییر و تبدل قرار دارد. آیا حوزه‌ها‌‌ی علمیه با روشی که هم اکنون طی می‌کنند می‌توانند به این پرسشها پاسخ دهند؟ استاد شیخ ‌ها‌‌دی نجفی اصفهانی معتقد است طلاب با همین روش رایج در حوزه می‌توانند به پرسشهای جدید پاسخ دهند.

استاد دروس خارج حوزه علیمه اصفهان توجه به نخبه پروری را در حوزه‌ها‌‌ی علمیه لازم دانست و گفت: در حوزه باید به نخبه پروری توجه کرد. طلاب مستعد از طرف مدیریت حوزه شناسایی شده و معاش آنها تامین گردد. سپس از آنها خواسته شود که به کار علمی بپردازند.

وی افزود: به گمان من در همه دنیا قصه همین است. یعنی اگر بخواهیم به کسی بگوییم باید کار علمی انجام بدهی، دیگر نمی‌تواند دغدغه معاش داشته باشد. باید نخبه پروری در حوزه تقویت شود. استعدادها را یاری کنند و از آنها هم توقع پرداختن به درس داشته باشند. راهی جز این نداریم.

حوزه به نخبه پروری توجه کند

نجفی اصفهانی مهمترین چالش‌ها و موانع موجود در مسیر مجتهدپروری را مشکلات معاش طلاب دانست و تصریح کرد: دانش پژوهان روزگار ما گرفتاری‌های خودشان را دارند. داستان معاش برای طالب علم دین به یک دغدغه تبدیل شده است. ما بعد از حل شدن معاش طلاب باید از آنها انتظار داشته باشیم که درس را جدی بگیرند.

استاد دروس خارج حوزه علمیه اصفهان افزود: درس باید شغل اول یک طلبه و کار اصلی او باشد؛ نه اینکه طلبه به درس به عنوان شغل دوم و سوم نگاه کند. طلبه باید همت خود را صرف درس کند. اگر درس شغل اول طلبه بود، موفق خواهد شد.

ذهن طلاب درگیر معاش است

نجفی تصریح کرد: از طلبه‌ای که شغل اولش امرار معاش خود و خانواده اش است نمی‌شود انتظار داشت  که دقت‌های مناسب را در درس انجام داده و مداقه داشته باشد. ذهن این طلبه درگیر معاش است.

وی افزود: معاش طلبه را تامین و تضمین و اداره کنید و سپس از او انتظار داشته باشید که همه همت خود را بر درس خواندن بگذارد. وقتی معاش طلبه تامین باشد می‌تواند با همین دروس و اساتید موجود پیشرفتهای بسیار خوبی داشته باشد. اما «من لا معاش له، لا معاد له»، وقتی که طلبه در معاش خود مانده است، چطور می‌تواند مسیر اجتهاد را طی کند و با ذهن باز در درس حاضر شود؟

مدرسین امروز از مدرسان گذشته چیزی کم ندارند

نجفی در پاسخ به این پرسش که آیا با استمرار روشهای سابق می‌توان به موضوعات جدید پاسخ داد، گفت: با همین درسهای خارج، اگر طلبه ای واقعا درس بخواند و دقت نظر داشته باشد، فقهاء خوبی تربیت می‌شوند. مدرسین امروز از مدرسان گذشته چیزی کم ندارند.

وی ادامه داد: داستان مدرس یک طرف قصه آموزش است. طرف دیگر آن خود طلبه است. طلبه درس خارج اگر تلاش و کوشش خود را داشته باشد با همین درسهای امروز و مدرسان خوبی که در حوزه علمیه نجف اشرف و قم مقدسه وجود دارند می‌تواند به اجتهاد برسد. اگر کسی به درس این مدرسان مراجعه کند و خود نیز تلاش و کوشش داشته باشد نتیجه می‌گیرد.

استاد دروس خارج حوزه علمیه تصریح کرد: طلبه می‌بایست دقت نظر خود را از روش قدماء اخذ کند و از همان مداقه‌هایی که علماء سلف ما در استخراج احکام داشتند برخوردار باشد تا بتواند با استفاده از موضوع شناسی که خود انجام می‌دهد یا از دیگران برای او تبیین می‌کنند حکم را صادر کند. اینکه گفته می‌شود با تکیه بر تدریس فقه دیروز نمی‌توان به موضوعات اجتماعی امروز پاسخ داد را قبول ندارم. اگر طلبه این مسیر را به درستی طی کند، از توانایی استخراج حکم مسائل اجتماعی نیز برخوردار می‌شود. اما به شرط شناسایی دقیق موضوع.

حکم به تحریم ماهواره با موضوع شناسی دقیق همراه نبوده است

نجفی اصفهانی گفت: صادر کردن حکم مستلزم تبیین موضوع است. هر موضوعی حکم خاص خود را دارد و بنابراین، امر موضوع شناسی در روزگار ما لازم است. باید کارشناسان موضوعات را به صورت صحیح و درست ارزیابی و شناسایی کرده و آن را برای فقیه تبیین کنند. فقیه بعد از آن، حکم را از ادله اربعه استخراج کند. اما اگر موضوع تبیین درستی نشده باشد، طبیعی است حکم صادره از سوی فقیه اصابه به واقع ندارد.

وی ادامه داد: مثال‌های زیادی برای درست تبیین نشدن موضوع وجود دارد؛ از جمله آنها می‌توان به فتوا به تحریم رایتل یا فتوا به تحریم ماهواره و ویدئو و قس‌علی‌هذا اشاره کرد. در هشتاد سال یا صد سال قبل هم حکم به تحریم گرامافون را داشتیم. این احکام بدون موضوع شناسی دقیق صادر شده است.

موضوع شناسی اگرچه شآن فقیه نیست لکن در فتوای فقیه تاثیر دارد

استاد دروس خارج حوزه علمیه اصفهان گفت: در روزگار ما مسائلی مانند ارز دیجیتال، مسائل پیرامون ناباروری و امثال ذلک وجود دارد که می‌بایست درست تبیین شود. باید گروه‌ها‌‌ی موضوع شناسی باشند که بدون هیچ دخل آراء شخصی خود، موضوع را برای فقیه تبیین کنند تا فقیه بتواند بر اساس موضوع تبیین شده، حکم استخراج کند.

وی افزود: موضوع شناسی اگر چه شآن فقیه نیست لکن در فتوای فقیه تاثیر دارد. متخصصان موضوع پژوه نتیجه تحقیقات را به فقیه عرضه می‌کنند. بدیهی است تا این موضوع شناسی صحیح نباشد حکم استخراجی حکم درستی نخواهد بود. کسانی که به موضوعات توجه ندارند و موضوع شناسی نمی‌کنند، چگونه می‌خواهند حکم موضوع ندانسته را استخراج کنند؟

نجفی تصریح کرد: وقتی می‌گوییم موضوع شناسی شان فقیه نیست به این معنا است که کار او شناخت موضوعات نیست. وظیفه فقیه استخراج حکم است. موضوع شناسی و تبیین موضوع تخصص‌ها‌‌ی متعدد است. لا محال فقیه نمی‌تواند همه این تخصص‌ها‌‌ را به دست بیاورد. فقیه لازم نیست که در باب ناباروری متخصص باشد. لازم نیست که در موضوع تبادل ارز دیجیتال متخصص باشد. ولکن وقتی می‌خواهد فتوا بدهد باید بداند ارز دیجیتال چیست و موضوعش کدام است تا بتواند حکم را از ادله استخراج کند. و لذا بعضی از کسانی که مقاصدی را دنبال می‌کنند پیش دستی کرده و یک موضوع جدید را برای فقیه به اشتباه تبیین می‌کنند و می‌گویند موضوع این است. وقتی این جماعت این موضوع را به اشتباه تبیین کردند، لامحال حکم هم به خطا می‌رود؛ چون موضوع به خطا رفته است. مانند اینکه پزشک بیماری را اشتباه تشخیص دهد. در این حالت تجویز او نیست اشتباه خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics