قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / «ذبح با ابزار جدید»؛ بررسی تطبیقی موازین شرعی ذبح
«ذبح با ابزار جدید»؛ بررسی تطبیقی موازین شرعی ذبح

معرفی کتاب،

«ذبح با ابزار جدید»؛ بررسی تطبیقی موازین شرعی ذبح

چاپ دوم کتاب «ذبح با ابزار جدید(بررسی تطبیقی موازین شرعی ذبح)» به قلم محمد ادیبی‌ مهر در ۲۲۴ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد.

به گزارش شبکه اجتهاد، یکی از دستورهای مهم اسلامی «ذبح» است؛ مسلمانان این کار را همیشه به روش و آداب خاصی انجام داده و می‌‌دهند. با اختراع وسایل جدید، امکان این عمل، آسان تر گشته است، اما مشروعیت استفاده از این وسایل چگونه است؟

از همین رو نویسنده طی چند فصل، از موضوعاتی که حصول آنها به ذبح، مشروعیت می‌‌بخشد، بحث می‌‌کند که عبارتند از: مسلمان بودن ذابح، آهنی بودنِ وسیله ذبح، استقبال، تسمیه و قطع رگ های بزرگ گردن. همچنین در پایان بی هوش کردنِ حیوان – به هر طریق – جهت تسهیل ذبح را بررسی می‌‌نماید.

نویسنده در پیش‌گفتار این اثر آورده است: روش ما در بیان مطالب، نقادانه، و رد یا پذیرش هر مطلبی با دلیلی منطقی همراه است و پس از آن به جمع بندی نتیجه گیری می‌‌رسیم. در این میان، آرای فقهی اهل سنت نیز به طور متناسب مورد بررسی قرار گرفته است. ناگفته هویداست که این کتاب تنها جنبه علمی داشته و مطمئناً برای خوانندگان فهیم آن وجهه فتوایی نخواهد داشت.

این اثر در پنج فصل تألیف و تنظیم شده است؛ فصل اول این اثر به اشتراط مسلمان بودن ذابح می‌‌پردازند که پس از طرح موضوع و بیان آرای فقهای بزرگ، به دلایل حرمت ذبیحۀ اهل کتاب(بر اساس آیات و روایات) پرداخته شده و در ادامه به جمع بین روایات اشاره دارد و سپس آرای فقهای اهل سنت را بیان می‌‌کند.

دومین فصل از این اثر با عنوان «اشتراط آهنی بودن وسیله ذبح» تألیف شده است که نویسنده در این فصل، پس از طرح موضوع و واژه شناسی حدید، به بررسی آرای فقهای متقدم و متأخر اشاره دارد و در ادامه به بررسی روایات می‌‌پردازد و کاربردهای واژه حدید و آهن را بیان می‌‌کند. در ادامه فصل دوم، امکان انصراف لفظ آهن به فلز معروف و وجود اطلاع در واژه حدید بررسی شده و پس از بیان اقسام انصراف، آرای فقهای اهل سنت نیز مطرح گردیده است.

نویسنده کتاب «ذبح با ابزار جدید» در فصل سوم این اثر به اشتراط استقبال می‌‌پردازد و پس از بیان آرای فقهای متقدم و متأخر و دلیل اشتراط استقبال، روایات مربوطه نقل شده است؛ همچنین چگونگی استقبال ذبیحه و نتایج آن در کار با دستگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است.

چهارمین فصل از این کتاب با عنوان «اشتراط تسمیه» تألیف شده است که پس از بررسی آرای فقهای بزرگ، ادله شرط بودن تسمیه(آیات، روایات، و اجماع)، حکم تسمیه با ضبط صوت، ادله جواز و عدم جواز و موازنه ادله مخالف، کیفیت و کمیت تسمیه، و عربی بودن تسمیه، مباحثی همچون تسمیه به هنگام ذبح چند حیوان با دستگاه، ترک تسمیه به سبب فراموشی و جهل به حکمت تبیین می‌‌شود و در پایان آرای فقهای اهل سنت نقل می‌‌گردد.

آخرین و پنجمین فصل از کتاب «ذبح با ابزار جدید»، تحت عنوان «قطع رگ ها» تهیه و تنظیم شده است که پس از طرح موضوع و بیان دیدگاه فقها و ادله، به ارائه مبحث تعارض روایات و راه های حل تعارض مطرح می‌‌شود و پس از نقد و بررسی،  آرای فقهای اهل سنت را تبیین می‌‌کند.

همچنین، در پایان این اثر نظریه لزوم استقرار حیات هنگام ذبح مورد بررسی و نقد قرار می‌‌گیرد و روش های بیهوش کردن حیوان و پیشینه شرط استقرار حیات و پیدایش آن در گفته های فقیهان مطرح می‌‌گردد و مفهوم استقرار حیات و ادله اشتراط استقرار حیات بیان می‌‌شود و پس از نقد و بررسی، آرای فقهای اهل سنت در استقرار حیات تشریح گردیده و در پایان نشانه های حیات هنگام ذبح (موضوعیت یا کاشفیت) ارائه می‌‌شود.

بنابر گزارش حوزه، علاقه‌مندان با خرید اینترنتی این کتاب از طریق نشانی www.bustaneketab.com می‌‌توانند از تخفیف ۲۰ درصدی اثر مذکور بهره‌مند شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics