قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / پیش‌بینی رؤیت‌پذیری هلال ماه ربیع الثانی ۱۴۴۳ قمری در ایران
راه ثابت ‌شدن اوّل ماه، مطابق با فتاوی 25 مرجع و فقیه شیعه

بنا بر مبانی مختلف فقهی

پیش‌بینی رؤیت‌پذیری هلال ماه ربیع الثانی ۱۴۴۳ قمری در ایران

اختصاصی شبکه اجتهاد: برای رؤیت هلال در شب اوّل ماه، عواملی چون «زمان غروب خورشید و ماه» و «اختلاف زمان غروب آن دو» و «مختصّات خورشید و ماه و جدایی زاویه‌ای ماه و خورشید که از اختلاف ارتفاع ماه و خورشید، و نیز اختلاف سمت آن دو نشئت می‌گیرد» و «درصد روشنایی هلال و به اصطلاح فاز ماه» و … مؤثّرند. امروزه، برنامه‌هایی تهیّه شده‌اند که با محاسبات رایانه‌ای و طبق معیارهای ریاضی و تجربی، این عوامل را برای بیشترِ نقاط زمین در نظر می‌گیرند و الگوهای رؤیت‌پذیری هلال ماه را پیش‌بینی و ترسیم می‌کنند. (معیارها برای محدودۀ عرض جغرافیایی ۶۰ درجۀ جنوبی تا ۶۰ درجۀ شمالی بوده و برای عرض‌های بیشتر از ۶۰ درجه پاسخ‌گو نیستند.)

به تصاویر زیر بنگرید:
نقشۀ یک: نقشۀ رؤیت‌پذیری هلال ماه ربیع الثانی ۱۴۴۳ قمری، در غروب پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۴ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی، بر اساس معیار «یالوپ»:

نقشۀ دو: نقشۀ رؤیت‌پذیری هلال ماه ربیع الثانی ۱۴۴۳ قمری، در غروب جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۵ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی، بر اساس معیار «یالوپ»:

نقشۀ سه: نقشۀ رؤیت‌پذیری هلال ماه ربیع‌الثانی ۱۴۴۳ قمری، در غروب شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۶ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی، بر اساس معیار «یالوپ»:

توضیحات رنگ در نقشۀ با معیار «یالوپ»:
در مناطقی که در رنگ سبز قرار دارند، هلال به سادگی با چشم غیر مسلّح دیده می‌شود.
در مناطقی که در رنگ زرد (شبیه نارنجی) قرار دارند، هلال تحت شرایط جوّی مناسب، با چشم غیر مسلّح دیده می‌شود.
در مناطقی که در رنگ ارغوانی (شبیه صورتی) قرار دارند، رؤیت هلال ممکن است نیاز به ابزار و چشم مسلّح داشته‌باشد؛ یعنی پس از رؤیت با ابزار، ممکن است هلال با چشم غیر مسلّح نیز دیده شود.
در مناطقی که در رنگ آبی قرار دارند، هلال فقط با چشم مسلّح دیده می‌شود.
در مناطقی که بی‌رنگ هستند، رؤیت هلال ناممکن و نشدنی است. (زیرا مقارنه پیش از غروب آفتاب رخ می‌دهد و ماه نیز پس از غروب آفتاب، غروب می‌کند؛ ولی روشنایی هلال به اندازه‌ای نیست که حتّی با چشم مسلّح دیده شود!)
در مناطقی که در رنگ قرمز قرار دارند، رؤیت هلال ممتنع و غیر قابل تحقّق است. (زیرا ماه پیش از غروب آفتاب، غروب می‌کند یا اینکه مقارنه پس از غروب آفتاب رخ می‌دهد.)

نتیجه‌گیری:

مقارنۀ ماه و خورشید در ساعت ۲۱:۱۵ UTC پنجشنبه ۴ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی رخ می‌دهد؛ امّا حدود ۱۴ ساعت برای امکان نخستین رؤیت هلال با چشم مسلّح، و حدود ۱۷ ساعت برای امکان نخستین رؤیت هلال با چشم عادی زمان لازم است.

با پوزش از خوانندگان و به‌علّت کمبود وقت نگارنده، رؤیت‌پذیری هلال بنا بر مبانی مختلف فقهی، تنها برای کشور ایران چنین پیش‌بینی می‌شود:

(کافی است مبنای مرجع تقلید خویش را بیابید و فقط بندهای همان مبنا را بخوانید.)

مبنای یکم: مبنای «لزوم رؤیت هلال با چشم عادی» و «اشتراط اتّحاد افق» (مبنای فقهی مشهور فقهاء مانند حضرات آیات عظام امام‌خمینی(ره)، گلپایگانی(ره)، اراکی(ره)، سیّدمحمّد صدر(ره)، بهجت(ره)، سیستانی، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، سیّدمحمّدتقی مدرّسی)

۱- رؤیت هلال با چشم عادی در غروب جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۵ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی، در سراسرِ ایران، ناممکن است.
۲- در غروب شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ شمسی (و ۳۰ ربیع الاوّل ۱۴۴۳ قمری در ایران) برابر با ۶ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی، هلال در سراسر ایران با چشم عادی به‌راحتی دیده می‌شود و یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۷ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی، روز اوّل ماه ربیع الثانی ۱۴۴۳ قمری خواهد بود.
***

مبنای دوم: مبنای «لزوم رؤیت هلال با چشم عادی» و «کفایت رؤیت در نقاطی که در بیشترِ شب با هم مشترک‌اند» (مبنای فقهی حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی)

۱- رؤیت هلال با چشم عادی در غروب جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۵ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی، در سراسرِ ایران، ناممکن است.
۲- البتّه، در غروب جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۵ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی، در محدودۀ سبزرنگ و نارنجی‌رنگ نقشۀ دو (از جمله، غرب و جنوب قارّۀ آفریقا) هلال با چشم عادی دیده می‌شود و ایران نیز، در بیشترِ شب با آنجا مشترک است؛ در نتیجه، در سراسر ایران، شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۶ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی، روز اوّل ماه ربیع الثانی ۱۴۴۳ قمری خواهد بود.
***

مبنای سوم: مبنای «لزوم رؤیت هلال با چشم عادی» و «کفایت رؤیت در نقاطی که در بخشی از شب با هم مشترک‌اند» (مبنای فقهی حضرات آیات عظام خویی(ره)، تبریزی(ره)، لطف‌الله صافی گلپایگانی، محمّداسحاق فیّاض)

۱- رؤیت هلال با چشم عادی در غروب جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۵ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی، در سراسرِ ایران، ناممکن است.
۲- البتّه، در غروب جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۵ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی، در محدودۀ سبزرنگ و نارنجی‌رنگ نقشۀ دو (از جمله، غرب و جنوب قارّۀ آفریقا) هلال با چشم عادی دیده می‌شود و ایران نیز، در بخشی از شب با آنجا مشترک است؛ در نتیجه، در سراسر ایران، شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۶ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی، روز اوّل ماه ربیع الثانی ۱۴۴۳ قمری خواهد بود.
***

مبنای چهارم: مبنای «لزوم رؤیت هلال با چشم عادی» و «کفایت رؤیت در هر نقطه‌ای برای همۀ نقاط زمین» (مبنای فقهی حضرت آیت‌الله العظمی بشیرحسین نجفی)

۱- رؤیت هلال با چشم عادی در غروب جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۵ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی، در محدودۀ سبزرنگ نقشۀ دو (سراسرِ اقیانوس آرام و آمریکای جنوبی و مرکزی، و بخشی از اقیانوس اطلس و آمریکای شمالی) به‌راحتی محقّق می‌شود؛ از این‌رو، برای ایران و همۀ نقاط زمین، شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۶ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی، روز اوّل ماه ربیع الثانی ۱۴۴۳ قمری خواهد بود.
***

مبنای پنجم: مبنای «کفایت رؤیت هلال با چشم مسلّح» و «اشتراط اتّحاد افق» (مبنای فقهی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای)

۱- رؤیت هلال با چشم مسلّح در غروب جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۵ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی، در سراسرِ ایران، ناممکن است.
۲- در غروب شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ شمسی (و ۳۰ ربیع الاوّل ۱۴۴۳ قمری در ایران) برابر با ۶ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی، هلال در سراسر ایران با چشم مسلّح و عادی به‌راحتی دیده می‌شود و یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۷ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی، روز اوّل ماه ربیع الثانی ۱۴۴۳ قمری خواهد بود.
***

مبنای ششم: مبنای «کفایت رؤیت هلال با چشم مسلّح» و «کفایت رؤیت در نقاطی که در بخشی از شب با هم مشترک‌اند» (مبنای فقهی حضرات آیات عظام فاضل لنکرانی(ره)، سیّدکاظم حائری، نوری همدانی)

۱- رؤیت هلال با چشم مسلّح در غروب جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۵ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی، در سراسرِ ایران، ناممکن است.
۲- امّا در غروب جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۵ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی، رؤیت هلال با چشم مسلّح در محدوده‌های آبی و صورتی و نارنجی و سبزرنگ نقشۀ دو (از جمله، سراسرِ اقیانوس آرام و آمریکای جنوبی و مرکزی، بیشترِ اقیانوس اطلس و آمریکای شمالی و آفریقا، و اندکی از جنوب‌غربی آسیا) محقّق می‌شود؛ و از آنجا که ایران در بخشی از شب با محدوده‌های رؤیت هلال مشترک است، شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۶ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی، روز اوّل ماه ربیع الثانی ۱۴۴۳ قمری خواهد بود. / محسن فصاحت

برای مطالعه مبانی فقهی مربوط به «رؤیت هلال» و «اتّحاد افق»، خواندن مطالب زیر پیشنهاد می‌شود:
http://aasemaan25.blog.ir/post/Royat-Helal-Ofoq

http://ijtihadnet.ir/فتاوا-و-مبانی-رؤیت-هلال/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics