قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / پیش‌بینی رؤیت‌پذیری هلال ماه شعبان ۱۴۴۳ قمری در ایران
پیش‌بینی رؤیت‌پذیری هلال ماه ذی‌قعده 1442 قمری در ایران

بنا بر مبانی مختلف فقهی

پیش‌بینی رؤیت‌پذیری هلال ماه شعبان ۱۴۴۳ قمری در ایران

اختصاصی شبکه اجتهاد: برای رؤیت هلال در شب اوّل ماه، عواملی چون «زمان غروب خورشید و ماه» و «اختلاف زمان غروب آن دو» و «مختصّات خورشید و ماه و جدایی زاویه‌ای ماه و خورشید که از اختلاف ارتفاع ماه و خورشید، و نیز اختلاف سمت آن دو نشئت می‌گیرد» و «درصد روشنایی هلال و به اصطلاح فاز ماه» و … مؤثّرند. امروزه، برنامه‌هایی تهیّه شده‌اند که با محاسبات رایانه‌ای و طبق معیارهای ریاضی و تجربی، این عوامل را برای بیشترِ نقاط زمین در نظر می‌گیرند و الگوهای رؤیت‌پذیری هلال ماه را پیش‌بینی و ترسیم می‌کنند. (معیارها برای محدودۀ عرض جغرافیایی ۶۰ درجۀ جنوبی تا ۶۰ درجۀ شمالی است و برای عرض‌های بیشتر از ۶۰ درجه پاسخ‌گو نیست.)

به تصاویر زیر بنگرید:
نقشۀ یک: نقشۀ رؤیت‌پذیری هلال ماه شعبان ۱۴۴۳ قمری، در غروب چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۲ مارس ۲۰۲۲ میلادی، بر اساس معیار «یالوپ»:

نقشۀ دو: نقشۀ رؤیت‌پذیری هلال ماه شعبان ۱۴۴۳ قمری، در غروب پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۳ مارس ۲۰۲۲ میلادی، بر اساس معیار «یالوپ»:

نقشۀ سه: نقشۀ رؤیت‌پذیری هلال ماه شعبان ۱۴۴۳ قمری، در غروب جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۴ مارس ۲۰۲۲ میلادی، بر اساس معیار «یالوپ»:

توضیحات رنگ در نقشۀ با معیار «یالوپ»:
در مناطقی که در رنگ سبز قرار دارند، هلال به سادگی با چشم غیر مسلّح دیده می‌شود.
در مناطقی که در رنگ زرد (شبیه نارنجی) قرار دارند، هلال در شرایط جوّی مناسب، با چشم غیر مسلّح دیده می‌شود.
در مناطقی که در رنگ ارغوانی (شبیه صورتی) قرار دارند، رؤیت هلال ممکن است نیاز به ابزار و چشم مسلّح داشته باشد؛ یعنی پس از رؤیت با ابزار، ممکن است هلال با چشم غیر مسلّح نیز دیده شود.
در مناطقی که در رنگ آبی قرار دارند، هلال فقط با چشم مسلّح دیده می‌شود.
در مناطقی که بی‌رنگ هستند، رؤیت هلال ناممکن و نشدنی است. (زیرا مقارنه پیش از غروب آفتاب رخ می‌دهد و ماه نیز پس از غروب آفتاب، غروب می‌کند؛ امّا روشنایی هلال به اندازه‌ای نیست که حتّی با چشم مسلّح دیده شود!)
در مناطقی که در رنگ قرمز قرار دارند، رؤیت هلال ممتنع و غیر قابل تحقّق است. (زیرا ماه پیش از غروب آفتاب، غروب می‌کند یا اینکه مقارنه پس از غروب آفتاب رخ می‌دهد.)

نتیجه‌گیری:

مقارنۀ ماه و خورشید در ساعت ۱۷:۳۵ UTC چهارشنبه ۲ مارس ۲۰۲۲ میلادی رخ می‌دهد؛ امّا حدود ۱۳ ساعت برای امکان نخستین رؤیت هلال با چشم مسلّح، و حدود ۱۷ ساعت برای امکان نخستین رؤیت هلال با چشم عادی زمان لازم است.

با پوزش از خوانندگان و به‌علّت کمبود وقت نگارنده، رؤیت‌پذیری هلال بنا بر مبانی مختلف فقهی، تنها برای کشور ایران چنین پیش‌بینی می‌شود:

(کافی است مبنای مرجع تقلید خویش را بیابید و فقط بندهای همان مبنا را بخوانید.)

مبنای یکم: مبنای «لزوم رؤیت هلال با چشم عادی» و «اشتراط اتّحاد افق» (مبنای فقهی مشهور فقهاء مانند حضرات آیات عظام امام‌خمینی(ره)، گلپایگانی(ره)، اراکی(ره)، سیّدمحمّد صدر(ره)، بهجت(ره)، سیستانی، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، سیّدمحمّدتقی مدرّسی)

۱- رؤیت هلال با چشم عادی در غروب چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۲ مارس ۲۰۲۲ میلادی، در سراسرِ زمین، ممتنع و ناممکن است.
۲- در غروب پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ شمسی (و ۲۹ رجب ۱۴۴۳ قمری در ایران) برابر با ۳ مارس ۲۰۲۲ میلادی، امکان رؤیت هلال با چشم عادی در سراسر ایران هست و در شرایط جوّی مناسب، هلال با چشم عادی دیده می‌شود و جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۴ مارس ۲۰۲۲ میلادی، روز اوّل ماه شعبان ۱۴۴۳ قمری خواهد بود.
***

مبنای دوم: مبنای «لزوم رؤیت هلال با چشم عادی» و «کفایت رؤیت در نقاطی که در بیشترِ شب با هم مشترک‌اند» (مبنای فقهی حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی)

۱- رؤیت هلال با چشم عادی در غروب چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۲ مارس ۲۰۲۲ میلادی، در سراسرِ زمین، ممتنع و ناممکن است.
۲- در غروب پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۳ مارس ۲۰۲۲ میلادی، امکان رؤیت هلال با چشم عادی در سراسر ایران هست و در شرایط جوّی مناسب، هلال با چشم عادی دیده می‌شود؛ همچنین، هلال در محدودۀ سبزرنگ نقشۀ دو (از جمله: بیشترِ قارّۀ آفریقا)، مطمئنّاً با چشم عادی دیده می‌شود و ایران هم با بخشی از آن محدوده، در بیشترِ شب مشترک است؛ از این‌رو، جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۴ مارس ۲۰۲۲ میلادی، روز اوّل ماه شعبان ۱۴۴۳ قمری خواهد بود.
***

مبنای سوم: مبنای «لزوم رؤیت هلال با چشم عادی» و «کفایت رؤیت در نقاطی که در بخشی از شب با هم مشترک‌اند» (مبنای فقهی حضرات آیات عظام خویی(ره)، تبریزی(ره)، لطف‌الله صافی گلپایگانی(ره)، محمّداسحاق فیّاض)

۱- رؤیت هلال با چشم عادی در غروب چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۲ مارس ۲۰۲۲ میلادی، در سراسرِ زمین، ممتنع و ناممکن است.
۲- در غروب پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۳ مارس ۲۰۲۲ میلادی، امکان رؤیت هلال با چشم عادی در سراسر ایران هست و در شرایط جوّی مناسب، هلال با چشم عادی دیده می‌شود؛ همچنین، هلال در محدودۀ سبزرنگ نقشۀ دو (از جمله: بیشترِ قارّۀ آفریقا)، مطمئنّاً با چشم عادی دیده می‌شود و ایران هم با آن محدوده، در بخشی از شب مشترک است؛ از این‌رو، جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۴ مارس ۲۰۲۲ میلادی، روز اوّل ماه شعبان ۱۴۴۳ قمری خواهد بود.
***

مبنای چهارم: مبنای «لزوم رؤیت هلال با چشم عادی» و «کفایت رؤیت در هر نقطه‌ای برای همۀ نقاط زمین» (مبنای فقهی حضرت آیت‌الله العظمی بشیرحسین نجفی)

۱- رؤیت هلال با چشم عادی در غروب پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۳ مارس ۲۰۲۲ میلادی، در محدودۀ سبزرنگ نقشۀ دو (سراسر آمریکای مرکزی، بیشترِ اقیانوس آرام و آمریکای شمالی و جنوبی و اقیانوس اطلس و قارّۀ آفریقا) به‌راحتی محقّق می‌شود؛ از این‌رو، برای ایران و همۀ نقاط زمین، جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۴ مارس ۲۰۲۲ میلادی، روز اوّل ماه شعبان ۱۴۴۳ قمری خواهد بود.
***

مبنای پنجم: مبنای «کفایت رؤیت هلال با چشم مسلّح» و «اشتراط اتّحاد افق» (مبنای فقهی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای)

۱- رؤیت هلال با چشم مسلّح در غروب چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۲ مارس ۲۰۲۲ میلادی، در سراسرِ زمین، ممتنع و ناممکن است.
۲- در غروب پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ شمسی (و ۲۹ رجب ۱۴۴۳ قمری در ایران) برابر با ۳ مارس ۲۰۲۲ میلادی، هلال در سراسر ایران به‌راحتی با چشم مسلّح دیده می‌شود و جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۴ مارس ۲۰۲۲ میلادی، روز اوّل ماه شعبان ۱۴۴۳ قمری خواهد بود.
***

مبنای ششم: مبنای «کفایت رؤیت هلال با چشم مسلّح» و «کفایت رؤیت در نقاطی که در بخشی از شب با هم مشترک‌اند» (مبنای فقهی حضرات آیات عظام فاضل لنکرانی(ره)، سیّدکاظم حائری، نوری همدانی)

۱- رؤیت هلال با چشم مسلّح در غروب چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۲ مارس ۲۰۲۲ میلادی، در سراسرِ زمین، ممتنع و ناممکن است.
۲- در غروب پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۳ مارس ۲۰۲۲ میلادی، هلال در سراسر ایران به‌راحتی با چشم مسلّح دیده می‌شود و جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۴ مارس ۲۰۲۲ میلادی، روز اوّل ماه شعبان ۱۴۴۳ قمری خواهد بود.

یادآور می‌شود آغاز ماه شعبان، در پایان‌بخشی به «ماه حرامِ رجب و بحث تغلیظ و افزایش دیه» نقشی تعیین‌کننده دارد. / محسن فصاحت

برای مطالعه مبانی فقهی مربوط به «رؤیت هلال» و «اتّحاد افق»، خواندن مطالب زیر پیشنهاد می‌شود:
http://aasemaan25.blog.ir/post/Royat-Helal-Ofoq

http://ijtihadnet.ir/فتاوا-و-مبانی-رؤیت-هلال/

۲ دیدگاه

  1. سلام مردم را گمراه نکنید
    مطلبی رو که در مورد نظر ایت الله سیستانی مبنای اول در مورد زمان هلال ماه شعبان ۱۴۰۰ غلط است
    بنا به گزارش دریافتى از دفتر حضرت آیت الله العظمى سیستانى (دام ظله)فردا جمعه سیم ماه رجب و شنبه ۱۴-۱۲-۱۴۰۰ اول ماه شعبان خواهد بود. متن پیام به شرح زیر مى باشد:

    أعلن مکتبُ سماحه السید السیستانی (دام ظلّه) فی النجف الأشرف أن یوم غدٍ الجمعه هو المُتمّم لشهر رجب الأصب ، و یوم السبت الموافق (۵ / ۳ / ۲۰۲۲ م) هو الأول من شهر شعبان المعظّم لعام ۱۴۴۳ للهجره.
    #هلال #شعبان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics