قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / پیش‌بینی رؤیت‌پذیری هلال ماه صفر ۱۴۴۴ قمری در ایران
همه چیز در مورد رصد هلال ماه شوال 1443

بنا بر مبانی مختلف فقهی

پیش‌بینی رؤیت‌پذیری هلال ماه صفر ۱۴۴۴ قمری در ایران

اختصاصی شبکه اجتهاد: برای رؤیت هلال در شب اوّل ماه، عواملی چون «زمان غروب خورشید و ماه» و «اختلاف زمان غروب آن دو» و «مختصّات خورشید و ماه و جدایی زاویه‌ای ماه و خورشید که از اختلاف ارتفاع ماه و خورشید، و نیز اختلاف سمت آن دو نشئت می‌گیرد» و «درصد روشنایی هلال و به اصطلاح فاز ماه» و … مؤثّرند. امروزه، برنامه‌هایی تهیّه شده‌اند که با محاسبات رایانه‌ای و طبق معیارهای ریاضی و تجربی، این عوامل را برای بیشترِ نقاط زمین در نظر می‌گیرند و الگوهای رؤیت‌پذیری هلال ماه را پیش‌بینی و ترسیم می‌کنند. (معیارها برای محدودۀ عرض جغرافیایی ۶۰ درجۀ جنوبی تا ۶۰ درجۀ شمالی است و برای عرض‌های بیشتر از ۶۰ درجه پاسخ‌گو نیست.)

به تصاویر زیر بنگرید:
نقشۀ یک: نقشۀ رؤیت‌پذیری هلال ماه صفر ۱۴۴۴ قمری، در غروب شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ شمسی برابر با ۲۷ آگوست ۲۰۲۲ میلادی، بر اساس معیار «یالوپ»:

نقشۀ دو: نقشۀ رؤیت‌پذیری هلال ماه صفر ۱۴۴۴ قمری، در غروب یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱ شمسی برابر با ۲۸ آگوست ۲۰۲۲ میلادی، بر اساس معیار «یالوپ»:

نقشۀ سه: نقشۀ رؤیت‌پذیری هلال ماه صفر ۱۴۴۴ قمری، در غروب دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱ شمسی برابر با ۲۹ آگوست ۲۰۲۲ میلادی، بر اساس معیار «یالوپ»:

توضیحات رنگ در نقشۀ با معیار «یالوپ»:
در مناطقی که در رنگ سبز قرار دارند، هلال به سادگی با چشم غیر مسلّح دیده می‌شود.
در مناطقی که در رنگ زرد (شبیه نارنجی) قرار دارند، هلال در شرایط جوّی مناسب، با چشم غیر مسلّح دیده می‌شود.
در مناطقی که در رنگ ارغوانی (شبیه صورتی) قرار دارند، رؤیت هلال ممکن است نیاز به ابزار و چشم مسلّح داشته باشد؛ یعنی پس از رؤیت با ابزار، ممکن است هلال با چشم غیر مسلّح نیز دیده شود.
در مناطقی که در رنگ آبی قرار دارند، هلال فقط با چشم مسلّح دیده می‌شود.
در مناطقی که بی‌رنگ هستند، رؤیت هلال ناممکن و نشدنی است. (زیرا مقارنه پیش از غروب آفتاب رخ می‌دهد و ماه نیز پس از غروب آفتاب، غروب می‌کند؛ امّا روشنایی هلال به اندازه‌ای نیست که حتّی با چشم مسلّح دیده شود!)
در مناطقی که در رنگ قرمز قرار دارند، رؤیت هلال ممتنع و غیر قابل تحقّق است. (زیرا ماه پیش از غروب آفتاب، غروب می‌کند یا اینکه مقارنه پس از غروب آفتاب رخ می‌دهد.)

نتیجه‌گیری:

مقارنۀ ماه و خورشید در ساعت ۸:۱۷ UTC شنبه ۲۷ آگوست ۲۰۲۲ میلادی رخ می‌دهد؛ امّا حدود ۱۵ ساعت برای امکان نخستین رؤیت هلال با چشم مسلّح، و حدود ۱۹ ساعت برای امکان نخستین رؤیت هلال با چشم عادی زمان لازم است.

با پوزش از خوانندگان و به‌علّت کمبود وقت نگارنده، رؤیت‌پذیری هلال بنا بر مبانی مختلف فقهی، تنها برای کشور ایران چنین پیش‌بینی می‌شود:

(کافی است مبنای مرجع تقلید خویش را بیابید و فقط بندهای همان مبنا را بخوانید.)

مبنای یکم: مبنای «لزوم رؤیت هلال با چشم عادی» و «اشتراط اتّحاد افق» (مبنای فقهی مشهور فقهاء مانند حضرات آیات عظام امام‌خمینی(ره)، گلپایگانی(ره)، اراکی(ره)، سیّدمحمّد صدر(ره)، بهجت(ره)، سیستانی، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، سیّدمحمّدتقی مدرّسی)

۱- رؤیت هلال با چشم عادی در غروب شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ شمسی برابر با ۲۷ آگوست ۲۰۲۲ میلادی، در سراسرِ ایران، ناممکن است.
۲- در غروب یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱ شمسی (و ۲۹ محرّم ۱۴۴۴ قمری در ایران) برابر با ۲۸ آگوست ۲۰۲۲ میلادی، هلال در سراسر ایران با چشم عادی دیده می‌شود و دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱ شمسی برابر با ۲۹ آگوست ۲۰۲۲ میلادی، روز اوّل ماه صفر ۱۴۴۴ قمری خواهد بود.
***

مبنای دوم: مبنای «لزوم رؤیت هلال با چشم عادی» و «کفایت رؤیت در نقاطی که در بیشترِ شب با هم مشترک‌اند» (مبنای فقهی حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی)

۱- رؤیت هلال با چشم عادی در غروب شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ شمسی برابر با ۲۷ آگوست ۲۰۲۲ میلادی، در سراسرِ ایران، ناممکن است؛ و اگرچه در محدودۀ نارنجی‌رنگ نقشۀ یک (بخش‌هایی از مرکز اقیانوس آرام) رؤیت هلال با چشم عادی ممکن است؛ امّا ایران با محدودۀ رؤیت هلال، در بیشترِ شب، اشتراک ندارد.
۲- در غروب یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱ شمسی برابر با برابر با ۲۸ آگوست ۲۰۲۲ میلادی، هلال در سراسر ایران با چشم عادی دیده می‌شود و دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱ شمسی برابر با ۲۹ آگوست ۲۰۲۲ میلادی، روز اوّل ماه صفر ۱۴۴۴ قمری خواهد بود.
***

مبنای سوم: مبنای «لزوم رؤیت هلال با چشم عادی» و «کفایت رؤیت در نقاطی که در بخشی از شب با هم مشترک‌اند» (مبنای فقهی حضرات آیات عظام خویی(ره)، تبریزی(ره)، لطف‌الله صافی گلپایگانی(ره)، محمّداسحاق فیّاض)

۱- رؤیت هلال با چشم عادی در غروب شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ شمسی برابر با ۲۷ آگوست ۲۰۲۲ میلادی، در سراسرِ ایران، ناممکن است؛ و اگرچه در محدودۀ نارنجی‌رنگ نقشۀ یک (بخش‌هایی از مرکز اقیانوس آرام) رؤیت هلال با چشم عادی ممکن است؛ امّا ایران با محدودۀ رؤیت هلال، در بخشی از شب نیز، اشتراک ندارد.
۲- در غروب یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱ شمسی برابر با برابر با ۲۸ آگوست ۲۰۲۲ میلادی، هلال در سراسر ایران با چشم عادی دیده می‌شود و دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱ شمسی برابر با ۲۹ آگوست ۲۰۲۲ میلادی، روز اوّل ماه صفر ۱۴۴۴ قمری خواهد بود.
***

مبنای چهارم: مبنای «لزوم رؤیت هلال با چشم عادی» و «کفایت رؤیت در هر نقطه‌ای برای همۀ نقاط زمین» (مبنای فقهی حضرت آیت‌الله العظمی بشیرحسین نجفی)

۱- رؤیت هلال با چشم عادی در غروب شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ شمسی برابر با ۲۷ آگوست ۲۰۲۲ میلادی، در محدودۀ نارنجی‌رنگ نقشۀ یک (بخش‌هایی از مرکز اقیانوس آرام) ممکن است و در صورتِ اثبات رؤیت، برای ایران و همۀ نقاط زمین، یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱ شمسی برابر با ۲۸ آگوست ۲۰۲۲ میلادی، روز اوّل ماه صفر ۱۴۴۴ قمری خواهد بود؛ وگرنه، دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱ شمسی برابر با ۲۹ آگوست ۲۰۲۲ میلادی، روز اوّل ماه صفر ۱۴۴۴ قمری خواهد بود.
***

مبنای پنجم: مبنای «کفایت رؤیت هلال با چشم مسلّح» و «اشتراط اتّحاد افق» (مبنای فقهی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای)

۱- رؤیت هلال با چشم مسلّح در غروب شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ شمسی برابر با ۲۷ آگوست ۲۰۲۲ میلادی، در سراسرِ ایران، ناممکن است.
۲- در غروب یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱ شمسی (و ۳۰ محرّم ۱۴۴۴ قمری در ایران) برابر با ۲۸ آگوست ۲۰۲۲ میلادی، هلال در سراسر ایران با چشم مسلّح و عادی دیده می‌شود و دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱ شمسی برابر با ۲۹ آگوست ۲۰۲۲ میلادی، روز اوّل ماه صفر ۱۴۴۴ قمری خواهد بود.
***

مبنای ششم: مبنای «کفایت رؤیت هلال با چشم مسلّح» و «کفایت رؤیت در نقاطی که در بخشی از شب با هم مشترک‌اند» (مبنای فقهی حضرات آیات عظام فاضل لنکرانی(ره)، سیّدکاظم حائری، نوری همدانی)

۱- رؤیت هلال با چشم مسلّح در غروب شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ شمسی برابر با ۲۷ آگوست ۲۰۲۲ میلادی، در سراسرِ ایران، ناممکن است.
۲- امّا در غروب شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ شمسی برابر با ۲۷ آگوست ۲۰۲۲ میلادی، رؤیت هلال با چشم مسلّح در محدوده‌های آبی و صورتی و نارنجی‌رنگ نقشۀ یک (سراسر آمریکای مرکزی و بخش‌هایی از آمریکای شمالی و جنوبی، و بیشترِ اقیانوس آرام) محقّق می‌شود؛ و از آنجا که در آن محدوده‌ها، مطمئنّاً هلال با چشم مسلّح دیده می‌شود و ایران هم در بخشی از شب با آن محدوده‌های رؤیت هلال مشترک است، یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱ شمسی برابر با ۲۸ آگوست ۲۰۲۲ میلادی، روز اوّل ماه صفر ۱۴۴۴ قمری خواهد بود.
یادآور می‌شود که آغاز ماه صفر، بیش از تأثیری که در تعیین روز اربعین حسینی دارد، در پایان‌بخشی به «ماه‌های حرام و بحث تغلیظ و افزایش دیه» نقشی تعیین‌کننده دارد. / محسن فصاحت

برای مطالعه مبانی فقهی مربوط به «رؤیت هلال» و «اتّحاد افق»، خواندن مطالب زیر پیشنهاد می‌شود:
http://aasemaan25.blog.ir/post/Royat-Helal-Ofoq

http://ijtihadnet.ir/فتاوا-و-مبانی-رؤیت-هلال/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics