قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آموزش و پژوهش فقه و اصول / رشته‌های آموزش فقهی / فقه و معارف اسلامی (کارشناسی)

فقه و معارف اسلامی (کارشناسی)

 

نام رشته: فقه و معارف اسلامی

مرکز ارائه دهنده:

جامعه‌ المصطفی العالمیه (ص)

مقطع:

کارشناسی

واحد:

نظری

تعداد واحد:

۱۸۷

توضیحات اضافی:

دارد

تعریف

دوره‌ى کارشناسى فقه و معارف اسلامى، اوّلین مقطع تحصیلى در نظام تلفیقى آموزشى حوزوى و دانشگاهى است که اهداف حوزه‌هاى علمیه را با حفظ کلیه‌ى روش‌هاى حسنه‌ى آن تعقیب مى کند و در جهت وحدت حوزه و دانشگاه و استمرار خط انبیاء و حفظ مکتب حیات بخش اسلام ناب محمدى (صلى الله علیه وآله وسلم) گام بر می‌دارد.

اهداف کلّى دوره

دوره‌ى کارشناسى فقه و معارف اسلامى با اهداف زیر و بر اساس ضوابط عام تأسیس و فعّالیّت مراکز آموزش عالى انجام وظیفه خواهد کرد.

۱٫ تربیت اسلام شناس و محقّق و استاد براى دوره‌هاى کاردانى در زمینه‌ى فقه و معارف اسلامى.

۲٫ تربیت عالمان دینى و مبلّغان اسلامى که از رهگذر آشنایى با علوم دینى و معارف اسلامى به گسترش فرهنگ اسلامى و معارف اهل بیت (علیهم السلام) در داخل و خارج از کشور همّت گمارند.

۳٫ جذب داوطلبان مایل به تحقیق ومطالعه در زمینه‌هاى مختلف علوم و معارف اسلامى.

۴٫ تحفّظ بر سنت‌ها و روش‌هاى حسنه‌ى حوزه، تقویت نقاط قوّت آن درکنار بهره گیرى از روش‌ها و تجربیات خوب دانشگاه براى تربیت دانش پژوهان و مبلغان اسلامى آشنا به مسائل روز.

۵٫ تربیت نیروهاى شایسته اى که باآشنایى به آموزه‌هاى اسلام، شبهات و چالش‌هاى موجود را بشناسند و توان دفاع از آموزه‌هاى وحیانى را داشته باشند.

۶٫ شناخت استعدادها و هدایت آن براى ادامه‌ى تحصیل در مقاطع بالاتر.

طول دوره و شکل نظام آموزشى

طول دوره‌ى کارشناسى فقه و معارف اسلامى به دلیل تلفیق دروس حوزوى و دانشگاهى ۵ سال است و دروس به صورت واحدى ارائه مى شود وکلّ دروس دوره، در ۱۰ نیمسال تحصیلى برنامه ریزى مى گردد. زمان تدریس هر واحد نظرى در یک نیمسال تحصیلى ۱۶ هفته است که هر واحد نظرى ۱۶ ساعت و هر واحد عملى ۳۲ ساعت مى باشد، به جز زبان خارجى (انگلیسى و مکالمه‌ى عربى) و دروس حوزوى که هر واحد درس پس از تصویب شوراى آموزش حدّاکثر تا ۴ ساعت در هفته قابل افزایش است.

برنامه‌ى درسى دوره

تعداد کل واحدهاى درسى دوره‌ى کارشناسى در رشته‌ى فقه و معارف اسلامى ۱۸۷ واحد است که واحدهاى درسى رشته‌ى مذکور به شرح زیر ارائه مى گردد:

تعداد و نوع واحدهاى درسى

ردیف

محورهای دروس

تعداد واحد

۱

دروس حوزوى

۵۲

۲

دروس عمومى

۲۱

۳

دروس مشترک

۵۴

۴

دروس تخصّصى

۶۰

جمع کل

۱۸۷

نقش و توانایى

دانش آموخته‌ى این رشته با توانایى که در فقه و معارف اسلامى به دست مى آورد مى تواند به عنوان مبلّغ در عرصه‌ى تبلیغات داخلى و خارجى بدرخشد و در مراکز فرهنگى اسلامى مفید واقع شود، همچنین با کسب توانایی‌ها و نیز پس از طى دوره‌ى کارشناسى و کسب معلومات نسبى در مقاطع بعدى ادامه‌ى تحصیل دهد و نقش مؤثّرترى در نشر و اعتلاى فرهنگ اصیل اسلامى و شناساندن آن به مردم ایفا کند و در تحقّق اهدافى که در صدر برنامه اشاره شد سودمند باشد.

عناوین درسی

الف) دروس حوزوى

ردیف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پیش نیاز

توضیحات

جمع

نظری

عملی

۱

صرف (۱)

۴

۸۰

۴۸

۳۲

۲

صرف (۲)

۳

۶۴

۳۲

۳۲

صرف (۱)

۳

نحـو (۱)

۳

۴۸

۴۸

صرف (۲)

۴

نحـو (۲)

۵

۹۶

۶۴

۳۲

نحو (۱)

۵

نحـو (۳)

۵

۹۶

۶۴

۳۲

نحو (۲)

۶

نحـو (۴)

۵

۹۶

۶۴

۳۲

نحـو (۳)

۷

نحـو (۵)

۵

۹۶

۶۴

۳۲

نحـو (۴)

۸

نحـو (۶)

۵

۹۶

۶۴

۳۲

نحـو (۵)

۹

تجزیه و ترکیب

۲

۶۴

۶۴

نحـو (۳)

۱۰

متن خوانى و درک متن

۲

۶۴

۶۴

تجزیه و ترکیب

۱۱

آشنایى با تاریخ و فرهنگ ایران

۲

۳۲

۳۲

۱۲

منطق مقدّماتى

۲

۳۲

۳۲

۱۳

فلسفه اسلامى مقدّماتى

۲

۳۲

۳۲

۱۴

تفسیر ترتیبى (۱)

۲

۴۸

۱۶

۳۲

تفسیرمقدماتی

۱۵

اصول فقه (۱)

۵

۸۰

۸۰

منطق و نحو (۵)

جمع کل

۵۲

۱۰۲۴

۶۴۰

۳۸۴

ب) دروس عمومى:

ردیف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پیش نیاز

توضیحات

جمع

نظری

عملی

۱

اندیشه اسلامی (۱)

۲

۳۲

۳۲

۲

اندیشه اسلامی (۲)

۲

۳۲

۳۲

اندیشه‌اسلامی (۱)

۳

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

۲

۳۲

۳۲

۴

آشنایی با اندیشه سیاسی اجتماعی امام خمینی (ره)

۲

۳۲

۳۲

اندیشه‌اسلامی (۲)

۵

ادبیات فارسی

۳

۴۸

۴۸

۶

تربیت بدنی

۲

۳۲

۳۲

۷

اخلاق و تربیت اسلامی

۲

۳۲

۳۲

۸

تفسیر موضوعی قرآن

۲

۳۲

۳۲

تفسیر مقدماتی

۹

تنظیم خانواده

۱

۱۶

۱۶

۱۰

زبان خارجی

۳

۴۸

۴۸

جمع کل

۲۱

۳۳۶

۳۳۶

تذکر: سرفصل‌هاى دروس عمومى همان سرفصل مصوّب شوراى عالى انقلاب فرهنگى است.

ج) دروس مشترک:

ردیف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پیش نیاز

توضیحات

جمع

نظری

عملی

۱

آشنایی با علوم قرآن

۲

۳۲

۳۲

۲

روش آموزش قرآن

۱

۳۲

۳۲

۳

تفسیر مقدماتی

۲

۳۲

۳۲

آشنایی با علوم قرآن

۴

تفسیر موضوعی (۲)

۲

۳۲

۳۲

اخلاق

۵

آشنایی با تاریخ و منابع حدیث

۲

۳۲

۳۲

آشنایی با علوم قرآن

۶

عقائد اسلامی (۳)

۲

۳۲

۳۲

معارف‌اسلامی (۲)

۷

عقائد اسلامی (۴)

۲

۳۲

۳۲

عقائد اسلامی(۳)

۸

تاریخ عمومی ادیان (۱)

۲

۳۲

۳۲

۹

تاریخ عمومی ادیان (۲)

۲

۳۲

۳۲

تازیخ عمومی ادیان (۱)

۱۰

تاریخ اسلام (۲)

۲

۳۲

۳۲

تاریخ اسلام (۱)

۱۱

آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی

۲

۳۲

۳۲

۱۲

شیعه شناسی

۲

۳۲

۳۲

آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی

۱۳

آشنایی با عرفان اسلامی

۲

۳۲

۳۲

۱۴

اصول فقه (۲)

۵

۸۰

۸۰

اصول فقه(۱)

۱۵

آشنایی با دانش فقه

۲

۳۲

۳۲

۱۶

فقه (۱)

۴

۶۴

۶۴

اصول فقه(۱) و آشنایی با دانش فقه

در ۵ واحد ارائه شود

۱۷

فقه (۲)

۴

۶۴

۶۴

اصول فقه(۱) و آشنایی با دانش فقه

در ۵ واحد ارائه شود

۱۸

فقه (۳)

۴

۶۴

۶۴

اصول فقه(۱) و آشنایی با دانش فقه

در ۵ واحد ارائه شود

۱۹

منطق (۱)

۴

۶۴

۶۴

منطق مقدماتی

در ۵ واحد ارائه شود

۲۰

فلسفه‌ی‌اسلامی(۱)

۴

۶۴

۶۴

فلسفه مقدماتی

در ۵ واحد ارائه شود

۲۱

روش تحقیق

۲

۴۸

۱۶

۳۲

جمع کل

۵۴

۸۹۶

۸۳۲

۶۴

د) دروس تخصّصى:

ردیف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پیش نیاز

توضیحات

جمع

نظری

عملی

۱

تفسیر ترتیبی (۲)

۲

۴۸

۱۶

۳۲

تفسیر ترتیبی (۱)

۲

تفسیر ترتیبی (۳)

۲

۴۸

۱۶

۳۲

تفسیر ترتیبی (۲)

۳

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی

۲

۳۲

۳۲

۴

تاریخ تشیع

۲

۳۲

۳۲

تاریخ (۱و ۲)

۵

بلاغت

۴

۶۴

۶۴

نحو

در اجرا ۵ واحد ارایه شود

۶

فقه مقارن

۳

۴۸

۴۸

۷

فقه (۴)

۵

۸۰

۸۰

اصول فقه (۱) و آشنایی با دانش فقه

۸

فقه (۵)

۵

۸۰

۸۰

اصول فقه (۱) و آشنایی با دانش فقه

۹

فقه (۶)

۵

۸۰

۸۰

اصول فقه (۱) و آشنایی با دانش فقه

۱۰

فقه (۷)

۴

۶۴

۶۴

اصول فقه (۱) و آشنایی با دانش فقه

در اجرا ۵ واحد ارایه شود

۱۱

اصول فقه (۳)

۵

۸۰

۸۰

اصول فقه (۲)

۱۲

اصول فقه (۴)

۳

۴۸

۴۸

اصول فقه (۳)

۱۳

منطق (۲)

۵

۸۰

۸۰

منطق (۱)

۱۴

منطق (۳)

۵

۸۰

۸۰

منطق (۲)

۱۵

فلسفه اسلامی (۲)

۴

۶۴

۶۴

فلسفه‌اسلامی (۱)

در اجرا ۵ واحد ارایه شود

۱۶

نظام سیاسی

۳

۴۸

۴۸

معارف اسلامی (۲)

۱۷

روش تبلیغ

۱

۳۲

۳۲

جمع کل

۶۰

۱۰۰۸

۹۱۲

۹۶

– See more at: http://ijtihad.ir/reshtehaDetails.aspx?itemid=328#sthash.A3nOfJd8.dpuf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics