قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / مسئولیت فقه، هدایت تمدن‌سازی به معنای تغییر سبک زندگی است
مسئولیت فقه، هدایت تمدن‌سازی به معنای تغییر سبک زندگی است

در دوره‌‌‌های علمی و فرهنگی «مسجد تمدن ساز» عنوان شد؛

مسئولیت فقه، هدایت تمدن‌سازی به معنای تغییر سبک زندگی است

‌‌‌حجت‌الاسلام کشوری با تبیین این مطلب که تمدن سازی همان تغییر سبک زندگی است، گفت: بدون ارزیابی شاخص‌‌‌های پیشرفت یک جامعه، تمدن سازی فقط یک شعار شکست خورده است.

به گزارش شبکه اجتهاد، ‌‌‌حجت‌الاسلام علی کشوری، دبیر شورای راهبری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در دوره‌‌‌های علمی و فرهنگی «مسجد تمدن ساز» که به همت بنیاد علمی فرهنگی حیات در مسجد امام خمینی(ره) در اواسط شهریور در مشهد برگزار شد، در پاسخ به این پرسش که تمدن سازی به چه اموری وابسته است؟ به تبیین این مسئله حول محورهای چند گانه پرداخت.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم تمدن سازی داشته باشیم در نخستین گام نیاز است تا سبک زندگی مردم اصلاح شود، اظهارکرد: در این حال اولین زیر ساخت آن اصلاح امامت در جامعه است که نیاز به نهادینه سازی و گفتگو دارد.

کشوری با اشاره به این مطلب که ما باید طبقه بندی مسئله امامت را از دین استنباط کنیم، تصریح کرد: منزلت امام در قالب‌‌‌های استادی و عالم است و در حال حاضر این امر در جامعه به چالش کشیده‌‌‌‌‌ می‌شود چرا که فرض بر این است که هر کس اطلاعاتی دارد بنابراین عالم است در حالی که در روایات ما علم غیر نافع مذموم شده است و به همین دلیل دعوا به خاطر نقش اجتماعی امام است چرا که امام را از منزلت اجتماعی به انحراف برده اند.

اصلاح مسئله امامت مجرا برای تغییر سبک زندگی است

وی با بیان اینکه اصلاح مسئله امامت مجرا برای تغییر سبک زندگی است، بیان داشت: در واقع این موضوع باید پخته شود چرا که اگر جامعه‌‌‌‌‌ای امام خود را به درستی انتخاب کند به دنبال آن زندگی مردم عوض‌‌‌‌‌ می‌شود و به همین دلیل موضوع معرفه الامام حائز اهمیت است.

دبیر شورای راهبری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درادامه تبیین بایسته‌‌‌های تمدن سازی گفت: تمدن سازی بدون تعریف صحیح از علم‌‌‌‌‌ نمی‌شود که اگر‌‌‌‌‌ می‌خواهیم سبک زندگی را تغییر دهیم باید درک از مسئله علم را عوض کنیم و این درحالی است که متفکران اسلامی سازی علوم انسانی برخی از تعاریف غربی درباره علم را درباره دسته بندی آنها پذیرفته‌‌‌‌اند که‌‌‌‌‌ می‌گویندعلوم تجربی و علوم پایه و علوم انسانی اسلامی داریم.

بدون بهینه شدن مسئله شغل نمی‌توان سبک زندگی را تغییر داد

وی درادامه با اشاره به این مطلب که بدون بهینه شدن مسئله شغل‌‌‌‌‌ نمی‌توان سبک زندگی را تغییر داد، ابراز کرد: در شرایط فعلی نظام اجتماعی به گونه‌‌‌‌‌ای تنظیم شده است که افراد فقط‌‌‌‌‌ می‌توانند به شغل خودشان برسند و به همین دلیل بسیاری از مشکلات اجتماعی ناشی از همین نگاه به شغل است در عین حال یکی از مباحث در روایات طبقه بندی مشاغل و تعیین شغل‌‌‌های برتر است که کشاورز ی و دامپروری و تجارت عنوان شده است.

کشوری ادامه داد: از طرفی امروز برای ما سازمان بین المللی کار شاخص‌‌‌های اشتغال را مشخص‌‌‌‌‌ می‌کند و حتی حوزه درباره این مفاهیم ورود پیدا‌‌‌‌‌ نمی‌کند و این امراز غفلت‌‌‌های امروز در حوزه علمیه است.

پیشگیری از جرم و مدیریت جرائم از دیگر زیرساخت‌‌‌ها برای سبک زندگی

وی در ادامه عبرت آفرینی درجامعه  یا به تعبیر امروز پیشگیری از جرم و مدیریت جرائم را از دیگر زیرساخت‌‌‌ها برای سبک زندگی عنوان کرد، گفت: در واقع مسئله زندان در فقه اسلامی محدود به چهار یا پنج مورد است اما در حال حاضر به صورت عمده از زندان استفاده‌‌‌‌‌ می‌شود و جرم‌‌‌ها عبرت آموز نیست بلکه‌‌‌ها زندان‌‌‌ها مراکزی برای آموزش جرم در مقاطع بالاتر است.

کشوری با اشاره به این مطلب که قوه قضائیه قدرت پیشگیری از جرم ندارد و در عین حال‌‌‌‌‌ می‌خواهد با روش‌‌‌های مدرن این کار را انجام دهد و نیاز است تا این امر جدی گرفته شود، اظهارکرد:از طرفی حدود اسلامی، پردازش عبرت‌‌‌‌‌ می‌کند و با توجه به اینکه قضاوت و قضاء یک مبحث جدی است اما در عین حال‌‌‌‌‌ نمی‌توانیم بگوییم که قوه قضائیه موفق بوده است چرا که از دلایل رشد این قوه، قدرت پیشگیری از جرم است که تا به امروز حاصل نشده است.

وی در ادامه با طرح این پرسش که در تمدن سازی مسجد چه کاری انجام‌‌‌‌‌ می‌دهد، گفت: از جمله دیگر مسائلی که باید درباره آن برنامه ریز ی کرد موضوع تربیت دوران شکل گیری شخصیت است که مسئله تربیت است که در حال حاضر مختل است و این امر در مسجد محقق‌‌‌‌‌ می‌شود.

مقابله با تسلط دشمن برای تمدن سازی

دبیر شورای راهبری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درادامه با اشاره به شرایط جامعه‌‌‌‌‌ای که آمادگی پذیرش سبک زندگی اسلامی را دارد، ابراز کرد: جامعه در فضای تسلط کفار به گونه‌‌‌‌‌ای متفاوت از فضایی که کفار تسلط دارد، حرکت و برنامه ریزی دارد که اگر بخواهیم تمدن سازی کنیم باید جلوی تسلط دشمن را گرفت.

وی درادامه با اشاره به افزایش شبهات در جامعه در مقایسه با ده سال گذشته اظهارکرد: در واقع فضای تسلط برای کفار درستی‌‌‌‌‌ می‌شود که اگر برنامه ریزی برای نفی سبیل وجود داشته باشد فقط‌‌‌‌‌ می‌توانید به رفع شبهه اکتفا کنید .

کشوری درادامه با اشاره به دیگر الزامات برای برنامه ریزی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: در این وضعیت قانون دارای اهمیت است که قانون یک جامعه چگونه نوشته‌‌‌‌‌ می‌شود که ما مجلس قانونگذار و ۱۰۰ مرکز دیگر برای نوشتن قانون و مقرررات داریم و این درحالی است که نحوه مدیریت شهری ما در قبل از مشروطیت به صورت محله محور و با محوریت مسجد و امام جماعت بوده است که به دلیل محدودیت آسان تر اداره شهر مقدور بوده است.

وی درادامه با انتقاد نسبت به فراوانی و ازدیاد قانون‌‌‌ها که سبب بی نظمی شده است، تصریح کرد از طرفی این قانون‌‌‌های فراوان متناقض هستند و به دلیل همین فراوانی‌‌‌‌‌ نمی‌توان این قانون‌‌‌ها را نهادینه کرد و از طرفی در قانون جبر است در حالی که گفته‌‌‌‌‌ می‌شود به اسم قانون‌‌‌‌‌ نمی‌توان اختیار انسان‌‌‌ها را به چالش کشید و قاون باید منجر به هدایت شود که در این عرصه نیاز به معنای جدید از قانون است.

نحوه تبیین و بیان در اصلاح نگرش‌‌‌های جامعه و سبک زندگی اجتماعی اهمیت دارد

کشوری با اشاره به این مطلب که نحوه تبیین و بیان در اصلاح نگرش‌‌‌های جامعه و سبک زندگی اجتماعی حائز اهمیت است، بیان داشت: در عین حال بیان فلسفی، بیان ضد هدایت است و  بیان تخاطب با بیان فلسفی و منطقی متفاوت است.

وی با بیان اینکه بیان انبیاء مبتنی بر ظرفیت است، تصریح کرد: از طرفی فلسفه ما در شکل و محتوا‌‌‌‌‌ نمی‌تواند مبتنی بر ظرفیت باشد چرا که از دایره علم آنها خارج است و در عین حال انسان‌‌‌ها قدرهای متفاوت دارند.

کشوری درادامه با تأکید بر این مطلب که از جمله مباحث در بخش بیان، رسانه است، تصریح کرد: ما وقتی‌‌‌‌‌ می‌خواهیم هدایت ایجاد کنیم هدایت با فرصت دان به افراد برای تفکر ایجاد‌‌‌‌‌ می‌شود و این درحالی است که رسانه با سرعت اطلاعات را به ماخطب‌‌‌‌‌ می‌دهد و‌‌‌‌‌ نمی‌توان انتظار داشت که مخاطب این اطلاعات را به صورت کامل بفهمد.

وی با اشاره به این مطلب که رسانه بمباران اطلاعاتی‌‌‌‌‌ می‌کند و از طرفی نسبت بین فکر کردن و میزان داده‌‌‌ها و اطلاعات به فرد با یکدیگر رابطه دارند، گفت: به هر میزان که داده‌‌‌ها و اطلاعات بیشتر باشند فرصت فکر کردن از دست‌‌‌‌‌ می‌رود ودر اینجا این پرسش پیش‌‌‌‌‌ می‌آید که چرا در حوزه کسی نظریه ارتباطات را‌‌‌‌‌ نمی‌دهد که چطور از رسانه استفاده شود.

شاخص‌‌‌های ارزیابی پیشرفت یک جامعه

وی در ادامه درباره شاخص‌‌‌های ارزیابی پیشرفت یک جامعه وبهینه شدن سبک زندگی گفت: در واقع ارزیابی شاخص‌‌‌های پیشرفت با ابزارهای مدرن است که به همین دلیل است که زندگی مردم به چالش کشیده است که اگر این شاخص‌‌‌ها به درستی ارزیابی وتبیین شود به تمدن ساز ی کمک‌‌‌‌‌ می‌کند که بدون اینها تمدن سازی فقط یک شعار شکست خورده است.

دبیر شورای راهبری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه داد: زیر ساخت‌‌‌های فقه، هدایت تمدن سازی به معنای تغییر سبک زندگی وابسته به این عوامل چند گانه در حوزه محله و خانواده است که اگر نباشد همه امور به چالش کشیده‌‌‌‌‌ می‌شود.

وی درادامه با اشاره به مبحث مدیریت شهری با بیان اینکه هدایت به معنای درونی سازی است، تصریح کرد: تخاطب شرع، تخاطبی متفاوت با عرف در ساختار است که در نظام سازی حائز اهمیت است چرا که وقتی بیان درست شود ارتباط شما با جامعه برقرار‌‌‌‌‌ می‌شود و بقیه امور فرعی است.

تخاطب شرع، تخاطبی متفاوت با عرف در ساختارچه ربطی به نظام سازی دارد؟

کشوری درادامه با طرح این پرسش که این موضوع چه ربطی به نظام سازی دارد، گفت: برخی‌‌‌‌‌ می‌گویند در محرم درباره مسائل سیاسی صحبت نشود که اگر منظور کلام این باشد که راجع به مسائل مبتلا و روزمره مردم صحبت نشود اینگونه شما در تبلیغ جواب‌‌‌‌‌ نمی‌گیرید چرا که مخاطب را ازدست داده اید و به این شکل نباید منبررفت که این موضوع جزو قواعد تخاطب است.

وی با بیان اینکه تخاطب مسئله اش هدایت است و از طرفی دین برای همین امر آمده است و رسالت همراه با دین است، تصریح کرد: در واقع از مهمترین دلایل تفاوت تخاطب هدایت بنیان با تخاطب عرفی ویژگی‌‌‌های خاص فطرت است چرا که فطرت آلیازی پیچیده است و در عین حال امری بسیط است و ساده نیست.

‌‌‌حجت‌الاسلام کشوری در پایان سخنان خود با اشاره به این مطلب که بدون توجه به ظرفیت‌‌‌های متفاوت انسان‌‌‌ها‌‌‌‌‌ نمی‌توان وارد هدایت شد، گفت: در واقع هدایت بدون ظرفیت‌‌‌‌‌ نمی‌شود و درعین حال انسان‌‌‌ها دارای ظرفیت‌‌‌های پنج گانه هستند که در مواجه و هدایت برای آنها شیوه ارتباط متفاوت‌‌‌‌‌ می‌شود. / وسائل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics