خانه / آخرین اخبار / «همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی» منتشر شد
«همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی» منتشر شد

توسط انتشارات هرمس

«همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی» منتشر شد

این کتاب شامل بیش از یک دهه پژوهش و کوشش‌هاب قلمی نوبسنده در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی حول محور نظریه همروی است. به اعتقاد نویسنده این کتاب، هرمنوتیک و گفتمان دو روش مهم مدرن و پسامدرن محسوب می‌شوند که ممکن است بتوانند شیوه فهم را در اندیشه اسلامی متحول سازند.

به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب «همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی» نوشته سید صادق حقیقت توسط انتشارات هرمس روانه بازار نشر شد.

در معرفی کتاب آمده است: «رویکرد همرَوی» راه میانه یا راه سومی بین دو رویکرد حداکثری و حداقلی به شمار می‌ رود؛ و بر تعامل ادله عقلی (فرامتنی) با ادله قرآنی- روایی (متنی) تکیه می‌زند. از جهتی، می‌‌توان این رویکرد را ادامه کوشش فارابی (در نسبت‌ سنجی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی) و نایینی و آخوند خراسانی (در سنجش ظرفیت فقه در مقابل تجدد) ارزیابی کرد.

نظریه همروی- کوشش اولیه‌‌ای که در این کتاب تحت عنوان «همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی» صورت پذیرفته- را می‌ توان زیرمجموعه عنوانی عام‌ تر، یعنی «رویکرد همروی» قرار داد. متفکران زیادی در زیر چتر رویکرد همروی قرار دارند؛ حتی فارابی در عصر زرین تمدن اسلامی که نسبت فلسفه سیاسی و فقه مدنی را با رویکردی عقلی به بحث گذاشت. وی کلیات سیاست را به فلسفه، و جزییات آن را به فقه واگذارد؛ و همین مسئله باعث شد در طول زمان فقه سیاسی جا را برای فلسفه سیاسی و رویکرد عقلانی به سیاست تنگ‌تر نماید. این در حالی است که بسیاری از اندیشمندان اسلامی فقط رویکرد فلسفی و یا فقهی به سیاست داشته‌ اند.

نظریه همروی در چهار سطح امکان طرح دارد: پل زدن بین روش‌‌های معرفتی، جمع بین روش‌‌های متنی و فرامتنی (و متن‌ گرایانه و زمینه‌ گرایانه)، همسویی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، و بالاخره ترکیب سازوار سنت و تجدد. موضوع کتاب حاضر همسویی و تعامل فلسفه سیاسی و فقه سیاسی است.

این کتاب شامل یک مقدمه و دو بخش به شرح زیر است:

 بخش اول: چارچوب نظریه همروی

تفاوت رویکرد حداکثری و حداقلی

بررسی و نقد رویکرد حداکثری

بررسی و نقد رویکرد حداقلی

پیشینه نسبت سنجی فلسفه‌ سیاسی و فقه‌ سیاسی

ارکان نظریه همروی

کاربرد نظریه همروی

بخش دوم: مبانی و روش شناسی

ظرفیت‌ سنجی دین نسبت به مفاهیم سیاسی مدرن

طبقه‌ بندی دانش سیاسی

چیستی و گونه‌‌های فلسفه‌ سیاسی

رابطه فلسفه‌ سیاسی، کلام سیاسی و فقه‌ سیاسی

استنباط و نقش زمان و مکان

تحولی روش‌ شناسانه در فقه‌ سیاسی

هرمنوتیک و مطالعات اسلامی

گفتمان و مطالعات اسلامی و ایرانی

گونه‌ شناسی ارتباط دین و سیاست

اسلام سیاسی و اسلام غیرسیاسی

این کتاب شامل بیش از یک دهه پژوهش و کوشش‌هاب قلمی نوبسنده در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی حول محور نظریه همروی است. به اعتقاد نویسنده این کتاب، هرمنوتیک و گفتمان دو روش مهم مدرن و پسامدرن محسوب می‌شوند که ممکن است بتوانند شیوه فهم را در اندیشه اسلامی متحول سازند.

یادآوری می‌شود؛ کتاب «همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی» نوشته سید صادق حقیقت توسط  انتشارات هرمس، ۱۳۹۶ در ۵۴۳ صفحه و به قیمت ۴۰ هزار تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative