قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / فقه و نجوم / هلال و استهلال / استهلال ماهیانه / پیش‌بینی رؤیت‌پذیری هلال ماه صفر ۱۴۳۸ قمری + نتیجه استهلال
وضعیت استهلال در مناطق مختلف جهان با چشم مسلح و غیرمسلح

پیش‌بینی رؤیت‌پذیری هلال ماه صفر ۱۴۳۸ قمری + نتیجه استهلال

با توجّه به نقشه‌های رؤیت‌پذیری، کشورهای ایران و عراق در آغاز این ماه قمری، هم‌افق هستند. پیش‌بینی‌ها و محاسبات کارشناسان نشان می‌دهد رؤیت هلال ماه صفر ۱۴۳۸ قمری در غروب دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵ شمسی برابر با ۲۹ محرّم الحرام ۱۴۳۸ قمری و ۳۱ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی، در سراسر ایران با چشم مسلّح ممکن است؛ ولی…

شبکه اجتهاد: پیش‌بینی رؤیت‌پذیری هلال ماه صفر ۱۴۳۸ قمری در غروب دوشنبه ۱۰ و سه‌شنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۵٫ برای رؤیت هلال در شب اوّل ماه، عواملی چون «زمان غروب خورشید و ماه» و «اختلاف زمان غروب آن دو» و «مختصّات خورشید و ماه و جدایی زاویه‌ای ماه و خورشید که از اختلاف ارتفاع ماه و خورشید، و نیز اختلاف سمت آن دو نشأت می‌گیرد» و «درصد روشنایی هلال و به اصطلاح فاز ماه» و … مؤثّرند. امروزه، برنامه‌هایی تهیّه شده‌اند که با محاسبات رایانه‌ای و طبق معیارهایی، این عوامل را برای نقاط مختلف زمین در نظر می‌گیرند و الگوهای رؤیت‌پذیری هلال ماه را پیش‌بینی و ترسیم می‌کنند.

به تصاویر زیر بنگرید:

یک) نقشۀ رؤیت‌پذیری هلال ماه صفر ۱۴۳۸ قمری، در غروب دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵ شمسی برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی، بر اساس معیار «عوده»:

نقشه رؤیت‌پذیری هلال ماه صفر 1438 در 10 آبان 1395 - عوده

دو) نقشۀ رؤیت‌پذیری هلال ماه صفر ۱۴۳۸ قمری، در غروب سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵ شمسی برابر با ۱ نوامبر ۲۰۱۶ میلادی، بر اساس معیار «عوده»:

نقشه رؤیت‌پذیری هلال ماه صفر 1438 در 11 آبان 1395 - عوده

توضیحات رنگ در نقشۀ با معیار «عوده»:

در مناطقی که در رنگ سبز قرار دارند، هلال به سادگی با چشم غیر مسلّح دیده می‌شود.

در مناطقی که در رنگ ارغوانی(شبیه صورتی) قرار دارند، هلال با چشم مسلّح دیده می‌شود و ممکن است با چشم غیر مسلّح نیز دیده شود.

در مناطقی که در رنگ آبی قرار دارند، هلال فقط با چشم مسلّح دیده می‌شود.

در مناطقی که بی‌رنگ هستند، رؤیت هلال ناممکن و نشدنی است.(زیرا مقارنه پیش از غروب آفتاب رخ می‌دهد و ماه نیز پس از غروب آفتاب، غروب می‌کند؛ ولی روشنایی هلال به اندازه‌ای نیست که حتّی با چشم مسلّح دیده شود!)

در مناطقی که در رنگ قرمز قرار دارند، رؤیت هلال ممتنع و غیر قابل تحقّق است.(زیرا ماه پیش از غروب آفتاب، غروب می‌کند یا اینکه مقارنه پس از غروب آفتاب رخ می‌دهد.)

سه) نقشۀ رؤیت‌پذیری هلال ماه صفر ۱۴۳۸ قمری، در غروب دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵ شمسی برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی، بر اساس معیار «یالوپ»:

نقشه رؤیت‌پذیری هلال ماه صفر 1438 در 10 آبان 1395 - یالوپ

چهار) نقشۀ رؤیت‌پذیری هلال ماه صفر ۱۴۳۸ قمری، در غروب سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵ شمسی برابر با ۱ نوامبر ۲۰۱۶ میلادی، بر اساس معیار «یالوپ»:

نقشه رؤیت‌پذیری هلال ماه صفر 1438 در 11 آبان 1395 - یالوپ

توضیحات رنگ در نقشۀ با معیار «یالوپ»:

در مناطقی که در رنگ سبز قرار دارند، هلال به سادگی با چشم غیر مسلّح دیده می‌شود.

در مناطقی که در رنگ زرد(شبیه نارنجی) قرار دارند، هلال تحت شرایط جوّی مناسب، با چشم غیر مسلّح دیده می‌شود.

در مناطقی که در رنگ ارغوانی(شبیه صورتی) قرار دارند، رؤیت هلال ممکن است نیاز به ابزار و چشم مسلّح داشته‌باشد؛ یعنی پس از رؤیت با ابزار، ممکن است هلال با چشم غیر مسلّح نیز دیده شود.

در مناطقی که در رنگ آبی قرار دارند، هلال فقط با چشم مسلّح دیده می‌شود.

در مناطقی که بی‌رنگ هستند، رؤیت هلال ناممکن و نشدنی است.(زیرا مقارنه پیش از غروب آفتاب رخ می‌دهد و ماه نیز پس از غروب آفتاب، غروب می‌کند؛ ولی روشنایی هلال به اندازه‌ای نیست که حتّی با چشم مسلّح دیده شود!)

در مناطقی که در رنگ قرمز قرار دارند، رؤیت هلال ممتنع و غیر قابل تحقّق است.(زیرا ماه پیش از غروب آفتاب، غروب می‌کند یا اینکه مقارنه پس از غروب آفتاب رخ می‌دهد.)

نتیجه‌گیری:

۱- با توجّه به نقشه‌های رؤیت‌پذیری، کشورهای ایران و عراق در آغاز این ماه قمری، هم‌افق هستند. پیش‌بینی‌ها و محاسبات کارشناسان نشان می‌دهد رؤیت هلال ماه صفر ۱۴۳۸ قمری در غروب دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵ شمسی برابر با ۲۹ محرّم الحرام ۱۴۳۸ قمری و ۳۱ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی، در سراسر ایران با چشم مسلّح ممکن است؛ ولی با توجّه به فاز ماه و دیگر پارامترهای رصدی، در صورتی که شرایط جوّی مناسب باشد، احتمال می‌رود در نوار جنوبی کشور ایران، هلال با چشم غیر مسلّح دیده شود؛ امّا رؤیت آن با چشم غیر مسلّح در نیمه بالایی کشور بسیار سخت خواهدبود.

۲- هلال ماه صفر ۱۴۳۸ قمری در غروب سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵ شمسی، به‌راحتی با چشم غیر مسلّح دیده خواهدشد.

از این‌رو، بنا بر نظر مراجعی که «رؤیت هلال با چشم مسلّح» را کافی می‌دانند، سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵ شمسی روز اوّل ماه صفر ۱۴۳۸ قمری خواهدبود؛ و بنا بر نظر مراجعی که «رؤیت هلال با چشم غیر مسلّح» را لازم می‌دانند، اگر چه پیش‌بینی می‌شود ماه محرّم سی روزه و چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵ شمسی روز اوّل ماه صفر ۱۴۳۸ قمری باشد، باز هم بهتر است منتظر گزارش‌های استهلال بمانیم؛ زیرا آغاز ماه صفر، بیش از تأثیری که در تعیین روز اربعین حسینی دارد، در پایان‌بخشی به «ماه‌های حرام و بحث تغلیظ و افزایش دیه» نقشی تعیین‌کننده دارد.

۳- با توجّه به تجربه استهلال‌های گذشته در آغاز ماه‌هایی که هلالشان از نظر پارامترهای رصدی شبیه هلال ماه صفر ۱۴۳۸ قمری بوده‌است، پیش‌بینی می‌شود که اربعین حسینی(هم در ایران و هم در عراق) طبق مبنای «کفایت رؤیت هلال با چشم مسلّح» (مانند مبنای فقهی مقام معظّم رهبری)، یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵ شمسی و طبق مبنای «لزوم رؤیت هلال با چشم غیر مسلّح»(مانند مبنای فقهی آیت‌الله سیستانی)، دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵ شمسی خواهدبود.

برای مطالعه مبانی فقهی مربوط به «رؤیت هلال» و «اتّحاد افق»، خواندن این مطلب (اینجا کلیک کنید) پیشنهاد می‌شود.

 

پس‌نوشت یکم: (افزوده‌شده در تاریخ ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۱۹)

نتیجهٔ گزارش‌های استهلال ماه صفر ۱۴۳۸ قمری

هجده گروه استهلال در استان‌های خراسان(رضوی و شمالی و جنوبی)، موفّق به رؤیت هلال حتّی با چشم مسلّح نشدند.

در قم نیز، گروه‌های استهلال موفّق به رؤیت هلال حتّی با چشم مسلّح نشدند.

در اصفهان، هلال با چشم مسلّح دیده شده‌است.

هنوز گزارش استهلال ماهیانه در سایت مقام معظّم رهبری بارگذاری نشده‌است.

سایت «مرکز مطالعات و پژوهش‌های فلکی-نجومی» وابسته به دفتر حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی(مدّ ظلّه العالی)، اطّلاعیّه زیر را منتشر کرده‌است:

«بنا به خبر رسیده از طرف دفتر حضرت آیت‌الله العظمى سیستانى(دام ظلّه) فردا سه‌شنبه ١١ آبان، آخر ماه محرّم(٣٠ محرم) و چهارشنبه اوّل ماه صفر اعلام گردیده‌است.»

مجموع گزارش‌ها، مؤیّد همان پیش‌بینی است که چند روز پیش، در همین وبلاگ منتشر شده‌بود.

پس‌نوشت دوم: (افزوده‌شده در تاریخ ۱۶ آبان‌ماه ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۴۵)

با توجّه به گزارش استهلال ماهیانه سایت مقام معظّم رهبری و برخی گزارش‌های دیگر، هلال ماه صفر ۱۴۳۸ قمری در غروب دوشنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۹۵ در اصفهان، نجف‌آباد، شهرضا، دامغان، اردبیل و یزد، با چشم مسلّح دیده شد؛ ولی هیچ گزارشی از رؤیت هلال با چشم غیر مسلّح به‌دست نیامد.

هلال ماه صفر در غروب سه‌شنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۹۵ با چشم غیر مسلّح دیده‌شد.

از این‌رو، آنچه در بخش نتیجه‌گیری در مطلب بالا گفته شده‌بود، تأیید می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics