قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آموزش و پژوهش فقه و اصول / رشته‌های آموزش فقهی / معارف اسلامی و علوم تربیتی(کارشناسی)
معرفی رشته‌ها و گرایش‌ها: معارف اسلامی و علوم تربیتی

معارف اسلامی و علوم تربیتی(کارشناسی)

 

نام رشته: معارف اسلامی و علوم تربیتی

مرکز ارائه دهنده:

جامعه‌ المصطفی العالمیه (ص)

مقطع:

کارشناسی

واحد:

نظری

تعداد واحد:

۱۷۷

توضیحات اضافی:

دارد

تعریف:

دوره‌ى کارشناسى معارف اسلامى‌و علوم تربیتى دوره اى است که شرکت کنندگان، علاوه بر فراگیرى دروس حوزوى و معارف اسلامى‌با دروس تخصّصى رشته‌ى علوم تربیتى و نیز مباحثى از تعلیم و تربیت اسلامى‌آشنا مى‌شوند و به دانش پژوه پس از گذراندن واحدهاى مربوطه و موفّقیت در این دوره، دانشنامه‌ى کارشناسى معارف اسلامى‌و علوم تربیتى، اعطا مى‌گردد.

اهداف:

ـ آشناسازى دانش پژوهان با اندیشه‌هاى بنیادین اسلامى‌و تقویت مبانى دینى و معرفتى در سطح کارشناسى؛

ـ آشناسازى، با مباحث علوم تربیتى در سطح کارشناسى؛

ـ آشناسازى، با مباحث تعلیم و تربیت اسلامى؛

ـ افزایش توانمندى طلاّب جهت ایفاى نقش تبلیغى، فرهنگى و تربیتى؛

ـ زمینه سازى ورود دانش پژوهان به مقطع کارشناسى ارشد معارف اسلامى‌و علوم تربیتى.

اهمّیت و ضرورت:

جامعه‌المصطفی العالمیه که عهده‌دار تعلیم و تربیت طلاّب و دانش‌پژوهان غیر ایرانى است رسالت عظیم و بین المللى در عرصه‌ى تعلیم و تربیت اسلامى‌داشته و زمینه‌ى مناسبى براى ارایه‌ى دیدگاه‌هاى جدید و توسعه‌ى تعلیم و تربیت اسلامى‌دارد، از این روى تأسیس رشته اى تحت عنوان معارف اسلامى‌و علوم تربیتى در این جامعه ضرورتى انکارناپذیر دارد تا دانش آموختگان آن در پرتو آشنایى با معارف بنیادین اسلامى‌و تقویت مبانى دینى خود از یک سو و آشنایى با دانش هاى تربیتى از سوى دیگر، آمادگى لازم براى ایفاى رسالت سترگ خود، به نحو مطلوب پیدا نموده و در جهت تبیین و توسعه‌ى تعلیم و تربیت اسلامى‌و به کارگیرى داده‌هاى علوم تربیتى در عرصه‌ى تعلیم و تربیت اسلامى‌و تبلیغ و معارف اسلامى‌گام هاى اساسى بردارند.

طول دوره و شکل نظام آموزشى:

طول دوره‌ى کارشناسى معارف اسلامى‌و علوم تربیتى، حدّاکثر ۵ سال است. نظام آموزشى، تلفیقى از نظام حوزه و دانشگاه با تأکید بر سنّت هاى حسنه‌ى حوزه از قبیل پیش مطالعه، مباحثه و استفاده از تجربیات دانشگاه‌ها در زمینه‌ى استفاده از فنون نوین آموزشى و پژوهشى مى‌باشد. نظام درسى واحدى بوده و هر واحد درسى نظرى ۱۶ ساعت و هر واحد درسى عملى ۳۲ ساعت است که در قالب یک نیم سال ۱۶ هفته اى ارایه مى‌گردد.

واحدهای درسی:

تعداد کل واحدهای درسی دوره ی کارشناسی معارف اسلامی و علوم تربیتی ۱۷۷ واحد می‌باشد. بخش عمده ی واحدها، نظری است و با تکیه بر پژوهش در ضمن آموزش ارایه می‌گردد. واحدهای این دوره، تحت چهار عنوان که عبارتند از:

۱٫ دروس حوزوی ۲٫ دروس عمومی‌(مشترک) ۳٫ دروس پایه ۴٫ دروس تخصّصی

محورهای دروس:

ردیف

محورهای دروس

تعداد واحد

۱

دروس حوزوی

۴۲

۲

دروس عمومی

۲۱

۳

دروس پایه

۴۴

۴

دروس تخصصی

۷۰

جمع کل

۱۷۷

نقش و توانایی:

علوم تربیتی به عنوان دانش های کاربردی و مورد نیاز در زندگی، عرصه ای مناسب و در عین حال مهم برای بیان دیدگاه‌های اسلامی است. چرا که آشنایی با این دانش ها و استفاده از داده‌های آن‌ها در حیطه‌ی تعلیم و تربیت اسلامی زمینه ساز موفقیت دانش پژوهان و مربّیان مسلمان در عرصه ی تعلیم و تربیت اسلامی خواهد بود.

دانش آموختگان این رشته ضمن کسب آمادگی برای ورود به دوره‌های بالاتر قادر خواهند بود در عرصه‌های مختلف از جمله تبلیغ معارف اسلامی و آموزه‌های تربیتی، ایفای نقش معلّمی ‌در آموزش و پرورش کشورهای متبوع، تدریس معارف اسلامی با استفاده از داده‌های علوم تربیتی و مطالعات و پژوهش های مقدّماتی در عرصه ی تعلیم و تربیت اسلامی به فعالیت بپردازند.

عناوین درسی:‌

الف) دروس حوزوی:

ردیف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پیش نیاز

توضیحات

جمع

نظری

عملی

۱

فقه (۱)

۲

۳۲

۳۲

۳۲

۲

فقه (۲)

۲

۳۲

۳۲

۳۲

فقه (۱)

۳

فقه (۳)

۲

۳۲

۳۲

۳۲

فقه (۲)

۴

صرف (۱)

۲

۸۰

۸۰

۳۲

۵

صرف (۲)

۴

۶۴

۶۴

۴۸

صرف(۱)

۶

نحو (۱)

۳

۴۸

۴۸

۳۲

صرف (۲)

۷

نحو (۲)

۳

۹۶

۹۶

۴۸

صرف (۲) و نحو (۱)

۸

نحو (۳)

۵

۹۶

۹۶

۶۴

صرف (۲) و نحو (۲)

۹

تجزیه و ترکیب

۵

۶۴

۶۴

۶۴

نحو (۳)

۱۰

عقائد اسلامی اندیشه (۱)

۲

۳۲

۳۲

۱۱

عقائد اسلامی اندیشه (۲)

۲

۳۲

۳۲

۳۲

عقاید اسلامی(۱)

۱۲

منطق (۱)

۲

۳۲

۳۲

۳۲

۱۳

منطق (۲)

۲

۳۲

۳۲

۳۲

منطق (۱)

۱۴

فلسفه‌ی اسلامی(۱)

۲

۳۲

۳۲

۳۲

۱۵

فلسفه اسلامی(۲)

۲

۳۲

۳۲

۳۲

فلسفه(۱)

۱۶

تفسیر مقدماتی

۲

۳۲

۳۲

۳۲

آشنایی باعلوم قرآن

۱۷

آشنایی با نهج البلاغه و صحیفه

۲

۳۲

۳۲

۳۲

۱۸

آشنایی با علوم قرآن

۲

۳۲

۳۲

۳۲

۱۹

متن‌خوانی و درک متن

۲

۶۴

۶۴

نحو(۳)و تجزیه و ترکیب

جمع کل

۴۸

۸۹۶

۶۴۰

۲۵۶

ب) دروس عمومی:

ردیف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پیش نیاز

توضیحات

جمع

نظری

عملی

۱

اندیشه اسلامی (۱)

۲

۳۲

۳۲

۲

اندیشه اسلامی (۲)

۲

۳۲

۳۲

اندیشه اسلامی (۱)

۳

تاریخ تحلیلی صدراسلام

۲

۳۲

۳۲

۴

آشنایی با اندیشه سیاسی اجتماعی امام (ره)

۲

۳۲

۳۲

اندیشه اسلامی (۲)

۵

ادبیات فارسی

۲

۳۲

۳۲

۶

تربیت بدنی

۳

۴۸

۴۸

۷

اخلاق و تربیت اسلامی

۲

۳۲

۳۲

۸

تفسیر موضوعی قرآن

۲

۳۲

۳۲

تفسیر مقدماتی

۹

تنظیم خانواده

۱

۱۶

۱۶

۱۰

زبان خارجی

۲

۴۸

۴۸

جمع کل

۲۰

۳۳۶

۳۳۶

تذکر: سرفصل‌های دروس عمومی‌همان سر فصل مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

ج) دروس پایه:

ردیف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پیش نیاز

توضیحات

جمع

نظری

عملی

۱

تفسیر موضوعی

۲

۳۲

۳۲

تفسیر مقدماتی

۲

تاریخ عمومی‌ادیان (۱)

۲

۳۲

۳۲

۳

تاریخ عمومی‌ادیان (۲)

۲

۳۲

۳۲

تاریخ عمومی ‌ادیان (۱)

۴

مبانی و اصول استنباط از قرآن و حدیث

۲

۳۲

۳۲

۵

انسان شناسی

۲

۳۲

۳۲

۶

فقه (۱)

۴

۶۴

۶۴

اصول فقه و آشنایی و با دانش فقه

۷

فقه (۲)

۴

۶۴

۶۴

فقه (۱) و اصول فقه

۸

فقه (۳)

۴

۶۴

۶۴

فقه (۲)

۹

اصول فقه

۵

۸۰

۸۰

منطق و نحو (۳)

۱۰

عقائد اسلامی (۳)

۲

۳۲

۳۲

عقاید اسلامی (۲)

۱۱

عقائد اسلامی (۳)

۲

۳۲

۳۲

عقاید اسلامی (۳)

۱۲

روش تدریس

۱

۱۶

۱۶

۱۳

مدیریت آموزشی و فرهنگی

۲

۳۲

۳۲

۱۴

مبانی ‌جامعه‌شناسی

۲

۳۲

۳۲

۱۵

روان‌شناسی عمومی

۲

۳۲

۳۲

۱۶

رباضیات مقدماتی

۲

۳۲

۳۲

۱۷

آمار توصیفی

۲

۳۲

۳۲

۱۸

کلیات اقتصاد

۲

۳۲

۳۲

ریاضیات مقدماتی

جمع کل

۴۴

۷۰۴

۷۰۴

د) دروس تخصّصی رشته معارف اسلامی و علوم تربیتی:

ردیف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پیش نیاز

توضیحات

جمع

نظری

عملی

۱

تعلیم و تربیت، قلمرو و شاخه‌های آن

۲

۳۲

۳۲

ندارد

۲

روان‌شناسی تحّولی

۳

۴۸

۴۸

روان‌شناسی تحّولی

۳

روان‌شناسی تربیتی

۲

۳۲

۳۲

روان‌شناسی تربیتی

۴

روان‌شناسی اجتماعی

۲

۳۲

۳۲

روان‌شناسی اجتماعی

۵

روان‌شناسی شخصیت

۲

۳۲

۳۲

روان‌شناسی شخصیت

۶

روان‌شناسی تبلیغ

۲

۳۲

۳۲

روان‌شناسی تبلیغ

۷

روان‌شناسی ارتباطات

۲

۳۲

۳۲

روان‌شناسی ارتباطات

۸

اصول مدیریت آموزشی

۲

۳۲

۳۲

اصول مدیریت آموزشی

۹

برنامه ریزی آموزشی و درسی

۲

۳۲

۳۲

برنامه ریزی آموزشی و درسی

۱۰

زبان تخصصی (انگلیسی)

۲

۳۲

۳۲

زبان تخصصی (انگلیسی)

۱۱

زبان تخصصی (عربی)

۲

۳۲

۳۲

زبان تخصصی (عربی)

۱۲

اصول تعلیم و تربیت در اسلام

۳

۴۸

۴۸

اصول و تعلیم و تربیت در اسلام

۱۳

روش‌ها و فنون تدریس

۲

۳۲

۳۲

روش‌ها و فنون تدریس

۱۴

سنجش‌و اندازه گیری در علوم تربیتی

۲

۳۲

۳۲

سنجش‌ و اندازه گیری در علوم تربیتی

۱۵

روش‌های تحقیق در علوم تربیتی

۲

۴۸

۱۶

۳۲

روش‌های تحقیق در علوم تربیتی

۱۶

روش‌های آماری در علوم تربیتی

۲

۳۲

۳۲

روش‌های آماری در علوم تربیتی

۱۷

آموزش و پرورش تطبیقی

۳

۴۸

۴۸

آموزش و پرورش تطبیقی

۱۸

تکنولوژی نوین در آموزش

۲

۳۲

۳۲

تکنولوژی نوین در آموزش

۱۹

جامعه شناسی تعلیم و تربیت

۲

۳۲

۳۲

جامعه شناسی تعلیم و تربیت

۲۰

مسائل جوانان و نوجوانان

۲

۳۲

۳۲

مسائل جوانان و نوجوانان

۲۱

مشاوره راهنمایی

۳

۴۸

۴۸

مشاوره راهنمایی

۲۲

آسیب شناسی اجتماعی

۲

۳۲

۳۲

آسیب شناسی اجتماعی

۲۳

تعلیم و تربیت اسلامی (۱)

۲

۳۲

۳۲

تعلیم و تربیت اسلامی (۱)

۲۴

تعلیم وتربیت اسلامی (۲)

۲

۳۲

۳۲

تعلیم وتربیت اسلامی (۲)

۲۵

تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام

۲

۳۲

۳۲

تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام

۲۶

تربیت اخلاقی

۲

۳۲

۳۲

تربیت اخلاقی

۲۷

مبانی و نظریه‌های تربیتی متفکران مسلمان

۲

۳۲

۳۲

مبانی و نظریه‌های تربیتی متفکران مسلمان

۲۸

سیره تربیتی پیامبر و اهلبیت

۲

۳۲

۳۲

سیره تربیتی پیامبر و اهلبیت

۲۹

روش‌های تربیتی انبیاء‌ در قرآن

۲

۳۲

۳۲

روش‌های تربیتی انبیاء‌ در قرآن

۳۰

روانشناسی خانواده در اسلام

۲

۳۲

۳۲

روانشناسی خانواده در اسلام

۳۱

احکام فقهی کودک و نوجوان و تحلیل تربیت آن (۱)

۲

۳۲

۳۲

احکام فقهی کودک و نوجوان و تحلیل تربیت آن (۱)

۳۲

احکام فقهی کودک و نوجوان و تحلیل تربیت آن (۲)

۲

۳۲

۳۲

احکام فقهی کودک و نوجوان و تحلیل تربیت آن (۲)

۳۳

سمینار تربیتی

۲

۳۲

۳۲

در ترم آخر ارایه گردد

جمع کل

۷۰

۱۱۳۶

۱۱۰۴

۳۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics