قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / همه مطالب / اندیشوران فقهی / آثار فقهی و اصولی حجت الاسلام و المسلمین سید محمد موسوی بجنوردی

آثار فقهی و اصولی حجت الاسلام و المسلمین سید محمد موسوی بجنوردی

الف:کتب

۱-استصحاب: شرح کفایه الاصول

۲-اندیشه‌های حقوقی (۲): حقوق مدنی و کیفری

۳-تحریر الاصول

۴-علم اصول

۵- فقه تطبیقی: بخش جزایی

۶-فقه مدنی: معاطات: شرحی تحلیلی – انتقادی بر مکاسب شیخ انصاری

۷-قواعد فقهیه

۸-مباحث حقوقی لمعه دمشقیه: متن عربی (اعراب گذاری شده) با ترجمه‌ی فارسی فرهنگ اصطلاحات فقهی

۹- مجموعه مقالات فقهی، حقوقی و اجتماعی

۱۰- کتاب البیع

۱۱-کتاب الطهاره

ب:مقالات

۱-جرم سیاسی در حقوق کیفری اسلام

۲-بررسی نسب کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی با رویکردی بر نظر امام خمینی

۳-خشونت نسبت به زنان از منظر دین

۴-بررسی مبانی فقهی غنا و موسیقی در اسلام

۵-اندیشه: بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق با رویکردی به نظریات امام خمینی

۶-بررسی فقهی و حقوقی و حدود مسئولیت مدنی و کیفری ناقلین ایدز با رویکردی بر نظریات

۷-بررسی فقهی و حقوقی ارث زن از شوهر

۸-بررسی وضعیت فرزند خواندگی بعد از انقلاب اسلام

۹-نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی (ره)

۱۰-ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله

۱۱-عده و احکام آن

۱۲-جرم انگاری تطهیر از دیدگاه فقه

۱۳-بررسی فقهی و حقوقی و حدود مسئولیت مدنی و کیفری ناقلین ایدز با رویکردی بر نظریات

۱۴-بررسی فقهی و حقوقی حق تألیف با رویکردی بر آرای امام خمینی (ره)

۱۵-تفکیک تکوینیات از تشریعیات در فقه و اصول با تکیه بر آرای امام خمینی

۱۶-نگاهی جدید به مشروعیت حد رجم در فقه اسلامی

۱۷-نقش حسن نیت در عقود و قراردادها در فقه و حقوق

۱۸-مسئولیت کیفری کودک با رویکردی بر نظر امام خمینی

۱۹-معامله اعضای بدن در حقوق ایران با رویکردی به نظرات فقهی امام خمینی

۲۰-بررسی فقهی حقوقی در خصوص تغییر جنسیت با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی

۲۱-تعریف محاربه و ترور از دیدگاه حضرت امام خمینی

۲۲-شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح از جانب زوجه

۲۳-معامله به قصد فرار از دین

۲۴-مسئولیت مدنی و کیفری پزشک

۲۵-موجبات سقوط ولایت قهری «قانونی»

۲۶-نقش اسکناس در نظام حقوقی اسلام

۲۷-سرقفلی

۲۸-نگرش جدید بر ضمان عقدی و احکام آن

۲۹-فهرست مقالات: مسؤولیت کیفری و مدنی پزشک

۳۰-عقد ضمان و نقش آن در حقوق مدنی

۳۱-بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی

۳۲-تحقیق و پژوهش: قاعده اقدام

۳۳-مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با تکیه بر آرای امام خمینی

۳۴-بررسی فقهی حدود دارالاسلام و دارالکفر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی

۳۵-غناء

۳۶-بررسی فقهی و حقوقی اقاله

۳۷-ولایت مادر در فقه و حقوق با نگرشی به اندیشه امام خمینی

۳۸-مبحث ربا

۳۹-نقش زکات در نظام حکومت انقلاب اسلامی

۴۰-بررسی فقهی – حقوقی حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴۱-شرط تأهل، مطابق موازین اسلامی نیست

۴۲-ارث زن از شوهر با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی

۴۳-قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان با رویکردی بر نظریات امام خمینی

۴۴-منجزات مریض

۴۵-قاعده فراغ و تجاوز از منظر امام خمینی

۴۶-بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین با رویکردی بر نظریات حضرت امام خمینی

۴۷-بررسی طلوع فجر در شبهای مهتابی با رویکردی به آرای حضرت امام خمینی

۴۸-بررسی فقهی و حقوقی اقاله

۴۹-بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی و قوانین ایران برای بهره برداری از حقوق

۵۰-معاونت در جرم

۵۱-مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه

۵۲-مسئولیت کیفری و مدنی پزشک

۵۳-جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام

۵۴-مقاله ها قاعده لاتعاد لاتعاد الصلاه الا من خمس الطهور و القبله و الوقت و الرکوع

۵۵-عقد ضمان و نقش آن در حقوق مدنی

۵۶-لزوم انجام تعهد

۵۷-نقش اوراق بهادار در شریعت اسلامی

۵۸-بررسی تحلیلی – انتقادی بیع فضولی با رویکردی بر نظر امام خمینی

۵۹-رساله فی اللوث و القسامه

۶۰-بلوغ دختران از منظر فقه اجتهادی

۶۱-حقوق زن در اسلام

۶۲-فهم عرفی در اصول لفظیه و هرمنوتیک

۶۳-قاعده اقدام

۶۴-خشونت نسبت به زنان از منظر دین

۶۵-نگرش جدید بر قانون دیات: سیر تاریخی پیدایش نظام دیات

۶۶-

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics