قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / سیر مطالعاتی بحث مُحارب و مُحاربه
سیر مطالعاتی بحث مُحارب و مُحاربه

مفهوم‌شناسی، مبناشناسی و جرم‌شناسی

سیر مطالعاتی بحث مُحارب و مُحاربه

اختصاصی شبکه اجتهاد: بسته پیشنهادی «سیر مطالعاتی بحث مُحارب و مُحاربه» در پنج بخش «چیستی، گستره‌شناسی و مصداق‌شناسی محارب و محاربه»، «نگاه تاریخی به حد محاربه»، «نسبت سنجی مفهومی و جرم‌شناختی بین “محاربه” با پدیده‌های بغی، افساد فی الارض، “نافرمانی و اخلال مدنی»، «مبانی و معیارهای محاربه» و «آیا استفاده از سلاح در تحقق محاربه، شرط شده است؟» با معرفی ۳۰ مقاله علمی از سوی حجت‌الاسلام محمدصادق ابوالحسنی گزارش شده است.

بخش اول: چیستی، گستره‌شناسی و مصداق‌شناسی محارب و محاربه

۱. عنوان: محارب کیست؟ و محاربه چیست؟ (بحثى در شناخت موضوع حد محارب)

منبع: مجله فقه اهل بیت (ع)

لینک مطالعه: https://b2n.ir/b81034

۲. عنوان: ماهیت محاربه

نویسنده: مهدی اسماعیلی

منبع: فلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی

لینک مطالعه: https://b2n.ir/f94809

۳. عنوان: مقایسه محاربه با مفاهیم مشابه

نویسنده: علی‌اکبر فرح‌زادی و سید کامران فتح‌اللهی

منبع فصلنامه فقه مقارن

لینک مطالعه: https://b2n.ir/u41786

۴. عنوان: بازخوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی

نویسنده: سیده قدسیه موسوی مشهدی

منبع: فصلنامه فقه و اصول

لینک مطالعه: https://b2n.ir/e09985

۵. عنوان: قبض و بسط مفهوم «محاربه» در کشاکش امنیت اقتصادی و اجتماعی

نویسنده: سیدمحمدحسین رسولی و…

منبع: فصلنامه حکومت اسلامی

لینک مطالعه: https://b2n.ir/z35970

۶. عنوان: درآمدی بر تفسیر آیه ۳۳ سوره مائده (محاربه)

نویسنده: محمد حسن لواسانی

منبع: دوفصلنامه علمی دین و دنیای معاصر

لینک مطالعه: https://b2n.ir/y80818

بخش دوم: نگاه تاریخی به حد محاربه

عنوان: واکاوی تاریخی حقوق ایران و اسلام در قبال حد محاربه

نویسنده: ابراهیم اکبریان و سیدباقر سیدی بنابی و رحیم وکیل‌زاده

منبع: مجله تاریخ پزشکی

لینک مطالعه: https://b2n.ir/w07022

بخش سوم: نسبت سنجی مفهومی و جرم‌شناختی بین محاربه با پدیده‌های بغی، افساد فی الارض، نافرمانی و اخلال مدنی

۱. عنوان: بررسی مفهومی «بغی»، «محاربه» و «نافرمانی مدنی»

نویسنده: سید جواد ورعی

منبع: فصلنامه سیاست متعالیه

لینک مطالعه: https://b2n.ir/d66377

۲. عنوان: بررسی رابطه جرم «محاربه» و «افساد فی‌الارض»؛ از مبانی فقهی تا رویه قضایی

نویسنده: مجید شریف زاده؛ محمد جعفر حبیب زاده

منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

لینک مطالعه: https://b2n.ir/y19963

۳. عنوان: تحلیل و بررسی رابطه جرائم افساد فی‌الارض و امنیت ملی ایران

نویسنده: نغمه فرهود؛ امیر وطنی

منبع: نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی

لینک مطالعه: https://b2n.ir/y97272

۴. عنوان: بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده: اسمعیل رحیمی‌نژاد و محدثه صفرخانی

منبع: فصلنامه حقوق اسلامی

لینک مطالعه: https://b2n.ir/h19030

۵. عنوان: بررسی نسبت مفهومی اخلال در اخلاق حسنه و جرم محاربه و افساد فی‌الارض (با توجه به آیه شریفه ۳۳ سوره مبارکه مائده)

نویسنده: مهدیه حاج علی اکبر

منبع: فصلنامه علمی پژوهشنامه اخلاق

لینک مطالعه: https://b2n.ir/e49404

۶. عنوان: نگرشی نو در رابطه جرم سیاسی با مفاهیم محاربه، افساد فی الارض و بغی در فقه و حقوق موضوعه

نویسنده: محمدحسن حائری سید محمدتقی قبولی درافشان سیده قدسیه موسوی مشهدی

منبع: آموزه‌های حقوق کیفری

لینک مطالعه: https://b2n.ir/s82522

۷. عنوان: تحلیل تفکیک بین محاربه و افساد فی الارض در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲

نویسنده: امیرحمزه سالارزایی و جمیله افروشته

منبع: جستارهای فقهی و اصولی

لینک مطالعه: https://b2n.ir/x22279

۸. عنوان: نحوه برخورد با بُغات در فقه با تکیه بر قرآن کریم

نویسنده: صالح حسن زاده

منبع: فصلنامه سراج منیر

لینک مطالعه: https://b2n.ir/y71243

۹. عنوان: بررسی و نقد فقهی تاسیس حد شرعی «افساد فی الارض» در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

نویسنده: علی اکبر محمدزاده، محمد علی حیدری، احمدرضا توکلی

منبع: فصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی

لینک مطالعه: https://b2n.ir/z66628

۱۰. عنوان: سلامت اجتماعی، افساد فی الارض و محاربه از منظر فقه وحقوق اسلامی

نویسنده: علی یزدانی، حسین احمری، مصطفی رجائی پور

منبع: فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی

لینک مطالعه: https://b2n.ir/a76272

۱۱ عنوان: چالش‌های حقوقی – قضاییِ جرم افساد فی الأرض در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

نویسنده: محمدرضا رهبرپور و حسین نور محمدی

منبع: فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

لینک مطالعه: https://b2n.ir/a21816

۱۲. عنوان: بررسی محاربه و افساد فی الارض با محوریت آرای امام خمینی(ره)

نویسنده: محمد ابراهیمی ورکیانی و مریم شاپوری

منبع: پژوهشنامه متین

لینک مطالعه: https://b2n.ir/n95064

بخش چهارم: مبانی و معیارهای محاربه

۱. عنوان: بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن (عنوان عربی: دراسهه الأسس الفقهیه للمحاربهه وعقوباتها)

نویسنده: رضایی جمال

منبع: فصلنامه مطالعات قرآنی

لینک مطالعه: https://b2n.ir/a87956

۲. عنوان: معیارهای تعمیم مجازات محاربه در افعال جنایی نیروهای مسلح

نویسنده: کیومرث کلانتری، جعفر صادق منش، رحیم رحیمی میلاشی

منبع: فصلنامه فقه مقارن

لینک مطالعه: https://b2n.ir/e64997

۳. عنوان: بازنگاهی به کیفیت مجازات محاربه با ترجیح قول ترتیب از منظر فقه و حقوق جزای اسلام

نویسنده: محمدابراهیم مجاهد؛ احمد عابدینی؛ جواد پنجه پور

منبع: فصلنامه فقه و حقوق نوین

لینک مطالعه: https://b2n.ir/f51177

۴. عنوان: رکن نهایی در جرم محاربه و عنصر روانی ناظر بر آن

نویسنده: حسن قاسمی مقدم، نیکو نیک زر

منبع: فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی

لینک مطالعه: https://b2n.ir/w72313

۵. عنوان: ارزیابی جرم‌شناختیِ ترس از جرم در مقایسه با ناامنی در محاربه

نویسنده: حمدرضا رهبرپور، حسین نورمحمدی

منبع: فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی

لینک مطالعه: https://b2n.ir/d84044

بخش پنجم: آیا استفاده از سلاح در تحقق محاربه، شرط شده است یا خیر؟

۱. عنوان: تحلیل روائی قید «سلاح» در تحقّق جرم محاربه (نقد ماده ۲۷۹ ق.م.ا)

نویسنده: بهمن سبز علی گل، محمد رسول آهنگران، محمود قیوم زاده

منبع: فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی

لینک مطالعه: https://b2n.ir/r40646

۲. عنوان: تحلیل جرم قیام مسلحانه

نویسنده: حسن پوربافرانی

منبع: فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی

لینک مطالعه: https://b2n.ir/w43454

۳. عنوان: بررسی تحلیلی و انتقادی شرط استفاده از سلاح در جرم محاربه از منظر فقه مقارن

نویسنده: احمدرضا توکلی، حامد رستمی نجف آبادی، محمدرضا حق شناس

منبع: فصلنامه فقه مقارن

لینک مطالعه: https://b2n.ir/s48327

۴. عنوان: تاملی در اشتراط قید سلاح و محاربه اینترنتی

نویسنده: علی اکبر ایزدی فرد و سید مجتبی حسین نژاد

منبع: فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی

لینک مطالعه: https://b2n.ir/a22620

۵. عنوان: رویکرد حقوق کیفری ایران به ماهیت و به کارگیری سلاح در محاربه

نویسنده: سید ابراهیم قدسی و ابراهیم رهنمازاده

منبع: آموزه‌های حقوق کیفری

لینک مطالعه: https://b2n.ir/k20926

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics