خانه / بایگانی برچسب: حاکمیت فقه

بایگانی برچسب: حاکمیت فقه

جستاری در تاریخ و ادوار فقه سیاسی شیعه

«حكومت علوی» در برخورد با «تفكر تكفیری»/ سید جواد ورعی

اگر فقه سیاسی را «آگاهی از احکام شرعیِ رفتار سیاسی مکلف، اعم از حقیقی و حقوقی، بدانیم» می‌توان به تناسب «نوعِ تعامل شیعیان با حکومت»‌های مختلفی که با عنوان حکومت اسلامی تشکیل شده‌اند، برای فقه سیاسی شیعه ادوار مختلفی را تعریف کرد.

توضیحات بیشتر »
Real Time Web Analytics Google Analytics Alternative